Utbyggingsavtaler – byrdefordeling i ubalanse

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet