Samhandling: Vi bygger best – med åpenhet og tillit

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet