Applaus-pausen fra Grimstad til Trondheim

Espen Domaas i JB Ugland Entreprenør trekker fram Rune Haugen i Consto Midt-Norge som en i bygg- og eiendomsnæringen som fortjener ros for sin praksis

Applaus-pausen er et avbrekk for å løfte fram enkeltpersoner som gjør norsk bygg- og eiendomsnæringen god.

I forrige runde fikk Espen Domaas ros for å være en handlekraftig og fremoverlent samarbeidspartner. Domaas på sin side sender stafetten nordover og gir Rune Haugen vel fortjent klapp på skulderen.

Her er Domaas´ begrunnelse:

Rune Haugen har gått gradene i byggebransjen slik alle gjør og er nå prosjektsjef i Consto Midt-Norge AS. Han har helt siden studietiden vært iherdig og det bærer nå frukter. Rune har kommet dit han er i dag fordi han ikke er fremmed for nye gjennomføringsmetoder, ei heller ny programvare som gjør hverdagen enklere og ikke minst rasjonaliserer byggeprosessen og det økonomiske i enhver byggesak.

Rune bidrar sammen med Consto til en god utvikling av byggebransjen. Rune og Consto har evnen til å se det mulige i det umulige og, ikke minst: de holder det de lover.

Haugen har med glede mottatt applausen og sender den videre i neste Bygg21-nyhetsbrev om tre uker.