Applaus-pausen sendes videre

Applaus-pausen klappes videre. Denne gang fra en ambisiøs eiendomsutvikler til en dyktig leverandør av tekniske løsninger.

Bygg21s Applaus-pause er en stafett av ros som anerkjenner enkeltpersoner i bygg- og eiendomsnæringen som bidrar til å sette en god standard for produktivitet og bærekraftig kvalitet.

I forrige etappe av Applaus-pausen gav Bygg21s styreleder Sissel Leire ros til Jostein Kalsheim i  Smedvig eiendom, blant annet for hans tydelige krav til bruk av VDC (Virtual Design Construction) i alle prosjekter.

Nå sender Kalsheim applausen videre til Ronny Øvrevik i Bravida, som leverer tekniske løsninger innen elektro, rør og ventilasjon.

Begrunnelse:

Jostein Kalsheim skriver:

Ronny Øvrevik berømmes for god praksis som bidrar til kostnadseffektivitet, og for innføring av ny teknologi samt nye metoder for prosjektgjennomføring.
Som avdelingssjef i Bravida i Stavanger har Ronny Øvrevik bidratt til en effektiv gjennomføring av prosjektet Arkivenes Hus på Ullandhaug. Bravidas avdeling fremstår som positive til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder for prosjektgjennomføring. Dette vil på sikt heve hele den tekniske leverandørbransjen. I denne sammenheng kan det nevnes bruken av VDC(Virtual Design and Construction) og prefabrikkering av tekniske løsninger.

Gjennom sitt kvalitetsprogram PP7 setter Bravida fokus på effektivitet og null feil i prosjektgjennomføringen. Ronny Øvrevik fremstår som åpen og ærlig i sin fremtoning, noe som inngir en stor grad av tillit mellom byggherre og leverandør. Nettopp denne tilliten muliggjør bruken av kontrakter basert på samhandling og dermed større fokus på felles prosjektmål.

Ronny Øvrevik har stolt mottatt anerkjennelsen og sender den neste uke videre nordover i landet.