Beste praksis-pris til Byggmesterforbundet

100-åringen Byggmesterforbundet mottok Bygg21s pris for beste praksis under forbundets jubileumsmarkering torsdag

Byggmesterforbundet har i 100 år representert norske tømrere og bygd yrkesstolhet og kompetanse i tømrerfaget. Foreningen gir i dag bidrag til Nokut-utvalg, slik at tømrerfaget fortsatt skal kunne stå for kvalitet, uansett håndverkerens nasjonalitet. Tømrere har siden de først byggene i tre skapt gode rammer om menneskenes liv! Det har stor betydning at denne tradisjonen blir videreført. 

Byggmesterforbundet organiserer noen av bygge- og eiendomsnæringens mest innovative bedrifter. Mange byggmesterbedrifter har tatt lange steg inn i den digitale morgendagen. Byggmestere har evnet å bli digitale «over natta». Dette øker lønnsomheten for alle, og gir viktige ringvirkninger til de såkalt store. Innovative byggmestere gir gode bidrag til utviklingen av byggenæringens grunnfjell. 

Men det er når det kommer til å forebygge arbeidslivskriminalitet at Byggmesterforbundet viser mot, og virkelig setter standard for å handle, – nå. Et eksempel på dette er etableringene av Uropatruljen Trondheim og nå Fair Play Bygg – Oslo og omegn. Utfordring med useriøse aktører er fortsatt stor. Behovet  for handling er påkrevet. Måten Byggmesterforbundet bidrar til Uropatruljen, Fair Play Bygg og mye annet, er med på å sette standard for en seriøs og kompetent bygge- og eiendomsnæring.