Beste praksis-pris til GS1 Norway

Bygg- og eiendomsnæringen har et betydelig potensial for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk, dokumentasjon og drift. GS1 Norway har etablert Bygg- og eiendom som prioritert sektor og samarbeider aktivt med næringen for å forbedre og effektivisere disse prosessene.

GS1 har tatt initiativ og organisert seg slik at næringen skal kunne ta i bruk de globale og åpne standardene GTIN (Global Trade Item Number) og RFID (Radio Frequency Identification) på en praktisk og formålstjenlig måte. Fremtidens krav til kvalitet, bærekraft, sporbarhet til materialene vi bruker og en effektiv digital byggeprosess krever at det finnes en felles identifikasjon som følger produktene i hele byggets levetid, og som forenkler informasjonsinnhentingen i driftsfasen. Det er her bruken av blant annet GTIN og RFID kommer inn, skriver Bygg21.

Flere prosjekter jobber nå med å legge til rette for bruk av GTIN og RFID. Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet og Statsbygg gjennom DigiBygg er noen av de som jobber praktisk med dette. Byggevareindustrien og handelen er også aktive innenfor området.

– GS1 legger til rette for deling og bruk av Beste praksis i bygg- og eiendomsnæringen med aktiv erfaringsoverføring fra andre bransjer, påpeker på Bygg21.