Beste praksis-pris til Kunsthøgskolen i Bergen

Baklengs planlegging og smidig byggeprosess førte til Beste praksis-pris til Statsbygg og prosjektsjef Thomas Holm for det nye bygget til Kunsthøgskolen i Bergen.

Prisutdelingen skjedde 10. oktober, dagen før den storstilte og offisielle åpningen av bygget.

– Dette bygget vi står i nå er et forbilde for byggenæringen. Måten man har bygget dette bygget på fortjener anerkjennelse, sa Bygg21-direktør Sverre Tiltnes og delte ut diplom og et solid, betongstøpt hammer-trofée til Thomas Holm i Statsbygg.

Statsbygg fikk i 2013 i oppdrag å prosjektere og bygge den nye Kunsthøgskolen i Bergen. Snøhetta ble valg som arkitektbyrå og prosjektgruppen hentet inspirasjon for smidig prosjektgjennomføring hos blant andre Porsche Consulting i Tyskland.  

Prosjektet ble gjennomført ved hjelp av LEAN-metodikk i både prosessplanlegging, prosjektering, bygging og ferdigstillelse.

– Statsbygg og Thomas Holm har vært systematiske og hentet inspirasjon fra de fremste i verden til dette prosjektet. Det viser seg at nysgjerrighet, fagkompetanse og samspill satt i system bidrar til gode resultater, forteller Bygg21-direktøren.

Du kan lese mer om prosjektet på kunst- og designhøgskolen sine hjemmesider: https://kmd.uib.no/no/forside

Under følger begrunnelsen for at Bygg21 hedrer Statsbygg og Thomas Holm med Beste praksis-pris:

Den nye kunst- og designhøgskolen er en samlokalisering av seks ulike steder i Bergen. Byggets 14.800 kvm ble ferdigstilt første mai 2017.  Fra dag én har prosjektet brukt beste praksis Lean for ledelse, prosessplanlegging, prosjektering, systematisk ferdigstillelse og bygging. Hele prosjektet er planlagt bakover, blant annet ved bruk av planlegging med hovedprosesser. Ledelsen har sørget for jevn flyt av riktig informasjon til riktig tid. Prosjekteringsgruppen har annenhver uke delt opp status og fremdrift for prosjekteringens enkeltdeler og arbeidet inn mot den samme BIM-modellen. Status og fremdrift har vært visuell, åpen og svært transparent. Dette har sikret jevn og helhetlig flyt. På byggeplassen har alle hatt tilgang til fullstendig prosjektunderlag via BIM-kiosker.

Bygget er ferdigstilt i en jevn rytme, jevn flyt, steg for steg. Testing og opplæring av tekniske systemer startet allerede 15 mnd. før byggets ferdigstillelsesdato. Testingen har vært systematisk, teoretisk og praktisk. Ved å delta systematisk på testingene, fikk også brukerne og driftspersonalet en fortløpende opplæring i bruk av de tekniske anleggene. Aktiv bruk av dynamisk og involverende planlegging har gitt transparens, konsistens, disiplin og lojalitet til prosjektet. 

Bruken av Lean har hevet kvaliteten på prosjektunderlaget. Statsbyggs driftsorganisasjon har kunnet ta over bygget fra første dag. Prosjektsjef Hans Thomas Holm i Statsbygg har ledet prosjektet. Hans Thomas har fått Bygg21s Beste Praksis hammer for måten han setter standard for beste praksis prosess og bruk av Lean i byggeprosjekter.

Send ditt tips for prosjekt, person eller organisasjon som representerer beste praksis til post@bygg21.no.