Beste praksis-pris til Mest Bygg

Mest Bygg AS er tildelt Bygg21s Beste praksis-pris for arbeidet med Gol Trafikkstasjon og overgangen fra analog til digital entreprenør.

– Bygg21s arbeid og anbefalinger med industrialisering av byggeprosjektene viser at det er et stort potensial i å industrialisere og digitalisere mer enn vi gjør i dag. De fleste prosjektene bygges fortsatt som prototyper med nye prosesser, verktøy og løsninger hver gang. Industrialisering handler om å planlegge tidlig hvordan man kan optimalisere prosesser og verktøy for best mulig å nå prosjektets mål. I dette inngår organisering, flyt, automatisering, standardisering og teknologibruk, heter det i en melding fra Bygg21.

– I forbindelse med byggingen av Gol Trafikkstasjon har Statsbygg som byggherre på en forbilledlig måte satt seg ambisiøse mål og invitert Mest Bygg inn i prosessen med å bygge på en mer industrialisert måte og ta i bruk nye verktøy, metoder og løsninger. Dette er godt i samsvar med de råd Bygg21 har gitt til næringen når det gjelder industrialiserte byggeprosjekter. Mest Bygg har tatt utfordringen med å gjennomføre prosjektet med utstrakt bruk av nye industrielle metoder og verktøy som har gjort at de nå har endret sin driftsmodell for fremtiden og får derfor Bygg21s Beste praksis-pris, skriver Bygg21.

Begrunnelse for tildelingen:
«Kloke hoder i kombinasjon med ny teknologi bidrar til mer industrialisering og utforming av fremtidens smarte bygg. Gol Trafikkstasjon ble valgt som det første av Statsbyggs Digibygg prosjekter hvor man ønsket å teste ut flere digitale metoder og verktøy for å få til en mer industrialisert byggeprosess.

Mest Bygg tok utfordringen med å gjennomføre prosjektet med fokus på bruk av digitale verktøy og metoder. Dette har de gjort på en forbilledlig måte og vært aktive og fremoverlent for å lære seg nye ting. Det er gjennomført utstrakt bruk av BIM i prosjektet, lagt til rette for en papirløs byggeplass, brukt digitale HMS tavler, SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) simulator for tilgang til byggeplass, droneskanning, robot for hulltaging, RFID (Radio Frequency Identification) merking av kabler og noe bygningsmateriell og skanning av bygget, med mere. Erfaringene fra prosjektet har vært så positive at Mest Bygg nå har tatt denne måten å jobbe på over i andre prosjekter, driftsmodellen deres har blitt helt forandret. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og Mest Bygg har blant annet deltatt på et erfaringsseminar i forbindelse med et nytt Statsbygg prosjekt i Bergen og presentert prosjekterfaringene sine på Byggedagene 2019.Mest Bygg bruker og deler Beste praksis og setter standard med overgangen fra analog til digital bygging».

 Positive erfaringer å bygge videre på
– Prosjektet har som mange pilotprosjekter utviklet seg underveis og de utfordringene som dukket opp har blitt løst på en god måte fra alle parter. Det har vært spennende for oss å få teste alle mulighetene som nå er tilgjengelige. En forutsetning er at de som er involvert har god kompetanse, spesielt på IT siden, sier Even Haug i Mest Bygg, som er overrasket over hvor bra det er når ting fungerer sømløst.

– Prosjektene blir mer effektive og kvaliteten blir bedre. Spesielt viktig at BIM brukes aktivt og berikes underveis, noe som medfører at ting blir gjort riktig første gang, fortsetter Haug. 

En av utfordringene er at det settes av for lite tid til planlegging og prosjektering før bygging, avslutter han. 

Erfaringene blir nå brukt inn i nye prosjekter. Prosjekter som nå bruker deler av erfaringene er utvidelsen av Ål Kulturhus som er under bygging og 120 nye fritidsleiligheter i Hemsedal som skal bygges i egen regi. 

Statsbygg også fornøyd
Anett Andreassen, fungerende Digitaliseringsdirektør, har fulgt prosjektet tett og uttrykker stor tilfredshet med gjennomføringen av prosjektet og det endelige resultatet og har følgende tilbakemelding til Mest Bygg i forbindelse med prisutdelingen.

– Statsbygg ønsker å gratulere Mest Bygg med beste praksis pris, og takke for strålende samarbeid. Det er imponerende å se hvordan dere har tatt utfordringene som ble gitt på digitalisering og har gjennomført prosjektet på en flott måte. Flott at dere tar med dere erfaringer og nye måter å jobbe på videre inn i nye prosjekter, sier hun.

Ordfører og kommuneadministrasjonen stolt
Prisen ble delt ut i forbindelse med kranselaget på prosjektet Ål Kulturhus 11. april og mottatt av daglig leder Even Haug og prosjektleder Olav Espegard. De mottok Bygg21s Beste praksis hammer og diplom.

Ordfører i Ål kommune Solveig Vestenfor (Ap) og kommuneadministrasjonen var også tilstede ved utdelingen og hun uttrykte stor tilfredshet med at et lokalt selskap har fått en slik anerkjennelse fra Bygg21, noe som virkelig er med på å sette Ål på kartet.