Beste praksis-pris til Oslo kommune, avdeling for byggeprosjekter

Oslo kommune, avdeling for byggeprosjekter, er tildelt Bygg21s pris for Beste praksis.

Prisen ble tildelt 15.november på Eier- og forvalterforumets konferanse «Fra analoge til digitale bygg».

– Oslo kommune tar steg for steg mot automatisert byggesaksbehandling, og god digital støtte til fullstendige søknader. Dette vil først og fremst gi raskere behandling, men også redusere kostnader og frustrasjonsnivåer i alle leire. Myndighetenes mål er at 90 prosent skal byggemeldes og behandles via Altinn og Fellestjenester Bygg i løpet av 2020. Oslo kommune fortjener applaus og oppmerksomhet for å trekke lasset og sette standard, sier Sverre Tiltnes,direktør i Bygg21.

I begrunnelsen heter det blant annet: 
«Oslo kommune var første kommune til å ta i bruk den nye digitale motorveien for byggesøknader på Altinn via Fellestjenester Bygg. Hvert år sender privatpersoner og profesjonelle aktører ca. 100.000 byggesøknader til kommunene. Estimater tilsier at digitale byggesøknader og automatisert behandling kan spare 2,5 milliarder kroner over 15 år. Siden januar 2018 har Oslo kommune tatt imot digitale rammesøknader. Gjennomføringsplanen oppdateres gjennom digital signatur av ansvarsretter via Fellestjenester BYGG og bruk av ID-porten. Digital nabovarsling og automatisk saksbehandling av søknad om skifte av sluk er like om hjørnet gjennom Fellestjenester BYGG. På denne måten tar Oslo kommune i bruk den digitale motorveien trinn for trinn. Oslo kommune deler og bruker beste praksis for byggesøknad, og gir avgjørende bidrag til automatisk kontroll av søknaden før innsending. De legger også opp til tilgang til plandata og temakart egnet for effektiv selvbetjening i byggesaksprosessen. Dette gjøres gjennom å utnytte mulighetene i kobling mellom nasjonal plattform og egne fagsystemer ved behandling av søknad. Oslo kommune setter standard for effektiv byggesaksbehandling. Oslo kommune har i likhet med 17 andre tjenestekonsesjon for å bruke Fellestjenester BYGG på Altinn som støttetjeneste for søknadsløsninger.

Oslo kommune utvikler og bruker beste praksis for byggesøknad og gir avgjørende bidrag til automatisk kontroll av søknaden før innsending, effektiv tilgang til geodata og karttilknyttete restriksjoner som selvbetjeningssystem og digital søknadsmodul tilpasset søkers behov. Kommunen kobler nasjonal plattform med egne fagsystemer ved behandling av søknad. Oslo kommune setter standard for effektiv byggesaksbehandling.»