Beste praksis-pris til Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet

Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet er tildelt Bygg21s Beste praksis pris for standardisert og industrialisert bygging av nye fengselsbygg.

Bygging av fengsler i Norge har opp gjennom tiden vært preget av prototypebygging og spesialløsninger, noe som har ført til lang byggetid og relativt høy kostnad. 

Begrunnelsen for tildelingen:

Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har i samarbeid tatt grep og standardisert og industrialisert bygging av fengselsbygg, med meget god effekt på både kostnad og byggetid. Behovet for nye fengsler fra 2015 har krevd kortere byggetid og satt fart i arbeidet med å effektivisere prosjektene.

Konseptet for nye fengselsbygg ble tatt frem på fire måneder. Tiden fra plan til ferdig bygg er nå ca. 2,5 år, noe som er mer enn en halvering i forhold til tidligere prosjekter. Byggekostnadene er lavere enn for 10 år siden. Avklaringer med bruker og oppdragsgiver skjer mer effektivt.

Det er utarbeidet en veileder for standardiserte fengselsbygg som markedet forholder seg til i konkurransen. Romprogram er standardisert, med krav til arkitektur, materialer og løsninger. Grunnlaget er skalerbart slik at man får utnyttet konseptet om det er større eller mindre fengsler som skal bygges.

Standardiserte løsninger har redusert kostnader til drift og opplæring av personalet. Folk kjenner seg igjen uavhengig av sted.

Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet setter standard for standardisering og industrialisering av fengselsbygg med kortere byggetid og lavere kostnad. Tankegangen og praksisen bør enkelt kunne brukes av andre i bygg- og eiendomsnæringen.

Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet bruker og deler beste praksis for standardisert og industrialisert bygging. 

Prisen ble delt ut av Stig L. Bech (Nestleder i Bygg21 styret) i forbindelse med en tilstelning på byggeplassen til det nye Agder fengsel i Froland. Prisen ble mottatt av Madeleine Torkveen Skjølås, avdelingsdirektør Byggherreavdelingen i Statsbygg og Ole Jonny Rydland, Fengselsleder i Kriminalomsorgsdirektoratet. Begge mottok Bygg21s Beste praksis hammer og diplom.