Beste praksis-pris til StorOslo Eiendom

StorOslo Eiendom mottok Bygg21s diplom og hammertrofé for beste praksis.

– Tidligere rustet vi oss på å kunne takle alle utfordringer vi erfaringsmessig vet oppstår i byggeprosjekter. På Meierikvartalet sitter alle seg i samme båt. Nå bruker vi energien på å nå samme mål, sier prosjektlederne Kathinka Lien Augustine og Lars Henrik Manengen i StorOslo Eiendom.

Mandag mottok de Bygg21s utmerkelse for beste praksis.

– Vi er entusiastiske over at beste praksis samhandling, samlet i veilederen «Vi bygger best – med åpenhet og tillit», blir brukt som kontraktsvedlegg i Meierikvartalet på Lillestrøm, kommenterer Sverre Tiltnes i Bygg21.

I begrunnelsen for prisen heter det at «Stor-Oslo Eiendom er første byggherre som bruker beste praksis-veilederen «Vi bygger best – med åpenhet og tillit» som kontraktsvedlegg.

Stor-Oslo Eiendom utvikler prosjektet Meierikvartalet, en kvartalsutbygging i Lillestrøm med 350 boliger samt lokaler for handel og kontor, i en samspillsentreprise med BundeBygg AS, og i tett samarbeid med DARK arkitekter og øvrige rådgivere.

Stor-Oslo Eiendom setter standard for god samhandling gjennom Meierikvartalet på Lillestrøm. Stor-Oslo Eiendom jobber systematisk for å øke samhandling og åpenhet gjennom blant annet dialog, felles usikkerhetsstyring, samhandlingsarenaer og samlokalisering. Totalentreprenør og arkitekt gir gode tilbakemeldinger om godt samarbeidsklima, god fremdrift og gode vilkår for verdiskapende prosesser, til nytte for prosjektfellesskapet, den enkelte og sluttbruker.

Stor-Oslo Eiendom bruker og deler beste praksis gjennom bruk av «Vi bygger best – med åpenhet og tillit» som kontraktsvedlegg. En praksis som bør sette standard for verdiskapende samhandling i alle byggprosjekter.»