Beste praksis-pris til Studentskipnaden i Trondheim og Veidekke for prosjektet Moholt 50-50

I forbindelse med onsdagens konferanse Prosjekt2018 i regi av Prosjekt Norge har Bygg21 delt ut Beste praksis-pris til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og Veidekke for prosjektet Moholt 50-50

Begrunnelse for tildeling til Studentsamskipnaden i Trondheim og Veidekke – Moholt 50-50:

«Det har i mange år vært en utfordring å få bygget nok studentboliger landet rundt. Studentsamskipnaden i Trondheim har sammen med Veidekke tatt grep i prosjektet Moholt 50-50 og satset på samspill og valgt en god modell for gjennomføring og samarbeid mellom byggherre, entreprenør og de ulike underentreprenørene og leverandørene. Prosjektet er på ca. 23.000 m2 og med kort byggetid på en relativt liten tomt. For å komme i mål har alle aktørene vært med å planlegge både fremdrift og rekkefølge i arbeidet fra dag en, noe som har medført stort eierskap og engasjement for det totale prosjektet både når det gjelder tid og kost. Det er meldt om god stemning og trivsel på byggeplassen under byggingen. Mange interessenter har også vært involvert. Det gode samspillet ble gjennomført til «siste spiker». Resultatet av det gode samspillet er at et ambisiøst og stort prosjekt er gjennomført med tverrfaglig samarbeid, fått til en god industrialisert prosess og med god kvalitet på sluttproduktet. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet på flere områder og bl.a. mottatt Trondheim kommunes energisparepris, Årets trebyggeri 2016 og mest bærekraftige bygg 2017. Studentsamskipnaden og Veidekke setter standard for god samhandling gjennom prosjektet Moholt 50-50. Studentsamskipnaden og Veidekke bruker og deler Beste praksis Samhandling.»