Betaler kvalitet seg?

Bygg21 har initiert og bidratt til et prosjekt hos analysefirmaet Arealstatistikk AS for å få økt kunnskap om kost/nytte av definerte kvaliteter i bygg.

Arealstatistikk AS er et uavhengig selskap som leverer statistikk og underlagsdata til næringseiendomsbransjen, data som brukes til blant annet analyser, strategiarbeid og verdivurderinger. De skal undersøke hvordan energimerke og eventuelle andre kvalitetsindikatorer påvirker leieprisene.

RESPEKT FOR DATAENE 

Arealstatistikk har nå laget den tekniske løsningen for innhenting og bearbeiding av data og fått aksept fra noen større aktører til innhenting av data. De regner med å ha foreløpige resultater i løpet av året, men ønsker å fortsette prosjektet over flere år for å få mer interessante resultater. – Vi må ha innpass hos mange nok for å få nok informasjon til å si noe fornuftig, sier Sigmund Aas, som sammen med Christian Lorange driver Arealstatistikk. De to forteller at de prøver å legge frem data så ubehandlede som mulig og være tilbakeholdne med å trekke konklusjoner. Folk kan selv få se dataene og trekke sine egne konklusjoner. -Vi må ha respekt for dataene og ikke trekke konklusjoner de ikke gir holdepunkter for. Også et ikke-svar er et svar, mener han. 

FRA «SKITTENT» TIL GRØNT

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å finne ut hvorvidt det lønner seg å bygge miljøvennlig. Hva lønner seg for gårdeier og hva lønner seg for samfunnet i et lengre perspektiv? Det er kanskje lønnsomt å ta skrittet fra et «skittent» bygg til et grønnere et, men lønner det seg å være blant de grønneste? Lorange og Aas i Arealstatistikk mener at hvis de kan vise at det allerede er lønnsomt å bygge miljøvennlig, er det flott, da vil flere gjøre det. Hvis det viser seg at det ikke er så mye å hente, er det en mulighet for myndighetene til å gi insentiver så det blir mer lønnsomt i fremtiden.

I tillegg til høyere leiepriser er det flere variabler som kan gjøre miljøvennlige bygg mer lønnsomme. De kan få billigere finansiering fordi det prises inn at det kan komme strengere krav til bygg i fremtiden, noe som gjør at bygg med god energiklassifisering gir lavere risiko enn andre. – Man slipper et usikkerhetsmoment, og usikkerhet er dyrt, sier Lorange. – Det holder at noen få store aktører sier at de bare vil ha energimerke A, B eller C, da blir det færre kunder igjen til de som ikke har det, og det endrer markedet, avslutter de to.

Foto: Kristin Svorte