Bygg21 – et solid fundament for videre utvikling

- Bygg21 har gjort en stor og viktig jobb ved å samle hele bygge- og eiendomsnæring om beste praksis. Jeg håper derfor at jeg snart kan glemme Bygg21, fordi vi allerede har tatt i bruk alt vi trenger av prosjektets anbefalinger i vårt videre arbeid.

Det sa OBOS-sjef Daniel Siraj under avslutningen av Byggedagene 4. april i år. Han har selv vært leder av Bygg21s strategiske råd, og deltatt aktivt i den store dugnaden som har engasjert mer enn 100 av bransjens beste hoder til å finne hva som erfaringsmessig skaper best bygg og byggeprosesser.

– Når Bygg21 nå er inne i sitt siste år, er det bare én ting som gjelder for å få det til å leve videre: at alle aktører i næringen gjør seg kjent med innholdet – og tar i bruk det de selv synes er nyttig, sier Siraj.

BNL-sjef Jon Sandnes deler Sirajs oppfatning:

– Bygg21 har skapt et fantastisk fundament som alle kan bygge videre på. Det gjelder både den enkelte bedrift, og for oss som skal være pådrivere for det mer overordnete arbeidet med FOU og annen videreutvikling. 

Bygg21 vil gjennom hele 2019 følge kommunal- og moderniseringsminister Monica Mælands avsluttende råd som hun ga i sin åpningstale av Dag2 på Byggedagene: 

– Se, del – og bruk!