Bygg21-frokost engasjerte næringen

Bygg21 sparket onsdag 11. mai i gang en serie med Bygg21-frokoster på den nye møteplassen Sentralen i Oslo. Industrialisering av næringen var tema for det første møtet.

Panelet bestod av Morten Johansen fra massivtrebedriften Splitkon, Statsbyggs Synnøve Lyssand Sandberg, Jon-Erik Lunøe fra OBOS og Odd Arve Fuglem fra Skanska. De ble valgt ut spesielt for å høre flere perspektiver på temaet, og invitere til debatt.

– Paneldeltakerne belyste en rekke ulike perspektiver på industrialisering i bransjen, og jeg er sikker på at mange i salen dro hjem med et ønske om å gjøre en endring mot industrialisering i driften sin, mente direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes.

Norsk trevarerevolusjon

Møtet startet med at paneldeltakerne fikk gi en kort innledning om sitt tema. Morten Johansen innledet med å fortelle om mulighetene som ligger i norsk trevirke. I massivtrebedriften Splitkon bruker de nemlig norsk gran og furu til å lage bærende konstruksjoner til etasjebygg i tre.

– Vi har lansert en relativt ambisiøs plan om å bygge en fullstørrelses massivtrefabrikk på Åmot i Buskerud. Denne fabrikken vil kunne matche de største produsentene i Europa, både på kapasitet og omsetning, lovet han.

Han kunne fortelle om store kostnadsbesparelser ved bruk av massivtre opp mot stål og betong på bygg fra 3-10 etasjer.

– Studiene viste besparelser på 4 %, og det var besparelser på bygg som ikke ble prosjektert til å være i massivtre. Vi anslår også tidsbesparelser på 20 % som et konservativt anslag. Bare tenk potensialet om vi fra start legger opp til slik materialbruk! ivret han.

Industrialisering av formålsbygg?

Synnøve Lyssand Sandberg ga publikum en innføring i prosjekter der man ikke skulle tro at industrialisering er mulig.

– Vi jobber jo mest med formålsbygg i Statsbygg, og mange lurer kanskje på hvorfor jeg står her, sa hun fra talerstolen. – Men det er jo også stort potensiale for standardisering i slike byggeprosesser! Ta eksempelvis fengslene vi bygger – der er jo alle cellene helt like, og det gir stort standardiseringspotensiale, fortalte hun.

Etterlyser enklere regelverk og større endringsvilje

Jon-Erik Lunøe fra OBOS fremmet på sin side en sterk tro på prototypebygg.

– I Sverige har NSS Design Quattro designet en standardisert boligblokk på fire etasjer som kan bestilles på nett, og settes opp så godt som overalt, fortalte han.

Han ivret for å få til liknende i Norge, men adresserte kompliserte regelverk og unødig strenge tekniske krav som en mulig spiker i kista.

Skanskas Odd Arve Fuglem avsluttet med å adressere behovet for innovasjon og kunder som forstår hva industrialisering handler om i industrialiserte byggeprosesser.

– Norsk byggebransje har et for høyt kostnadsnivå, og en manglende endringsvilje. På trøndersk kaller vi det sirumpa, fortalte han.

– Vi kunne vel ikke ha bedt om en bedre start, med det engasjementet både paneldeltakere og publikum viste i dag. Vi håper og tror de ønsker å følge Bygg21-frokostene videre. Stay tuned, avsluttet Tiltnes. 

Se video fra arrangementet her:

Neste Bygg21-frokost er 14.juni, også i Forstanderskapssalen på Sentralen i Oslo. Temaet for det møtet er rapporten Myndighetssamspillet – Bygg21s rapport for et mer effektivt møte mellom byggenæring og myndighetene. Rapporten overleveres Jan Tore Sanner og KMD i begynnelsen av juni.