Bygg21 hedrer Bengt Herning og Virke med Beste praksis-pris

Bengt Herning og Virke Byggevarehandel fikk prisen for å ha utviklet løsninger for digital samhandling gjennom hele byggeprosessen, fra bestilling til levering og dokumentasjon av byggevarer.

– Det er milliarder å spare på å digitalisere, sa en glad Bengt Herning etter han ble overrasket med Bygg21s Beste Praksis-pris etter sitt innlegg på konferansen ”Fra analoge til digitale bygg” onsdag 08. november. Konferansen arrangeres av det nyetablerte Forum for eier- og forvalterorganisasjoner, i Oslo 08 og 09. november. 

DIGITALT SKIFTE

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes stod for overrekkelsen og leste utdrag fra begrunnelsen:

– Bengt Herning og Virke Byggevarehandel har tatt initiativ til og utviklet løsninger for digitalisert samhandling med entreprenører, byggmestere, boligprodusenter og byggevareindustrien. Målet er å effektivisere hele prosessen fra bestilling og merking til levering, dokumentasjon og resirkulering  av byggevarer til entreprenørene, sa Tiltnes fra scenen. 

Bygg21s direktør vektla også hvordan Bengt Herning og Virke har involvert sentrale aktører i hele Norden i arbeidet med å utforme de samlende standardene, blant andre Byggevareindustrien (BNL), BEAst (Byggbransjens Elektroniska Affärsstandard) i Sverigeog GS1. Herning trekker selv fram EDI-eksperten Dagfinn Paulsberg og Helge Kokslien i IT-selskapet EG som viktige bidragsytere i arbeidet.

Les hele begrunnelsen nederst i saken. 

EKTE GLEDE

– Jeg ble litt satt ut jeg, sa Herning umiddelbart etter prisen da vi tok en prat med den ferske prisvinneren.

– Det er første gang i livet jeg har fått en pris. Eller jeg har fått noen priser på 60-meteren! Er j..lig rask, la han til.

– Hva betyr dette for deg?

– For meg personlig betyr det at det er verdt alle timene som er brukt på dette. Det har vært et utrolig langt løp med mye arbeid. Vi har jobbet med dette siden før 2007, da byggevarehandelen begynte å scanne varer i kassasystemet på samme måte som med dagligvarer. Jeg brenner også for et grønt skifte i byggenæringen og dette vil bidra til dette.

– Og hva betyr dette for Virke?

– Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handelen i Norge og det å være en hub og et naturlig midtpunkt for alle handelsvirksomheter i byggenæringen er viktig. Hvis ikke handelen i Norge slutter opp under Virke, så har du ikke noe Virke. Vi er avhengig av å ha fremoverlente medlemmer, slik vi har det med et aktivt byggevarestyre som har prioritert at jeg skal bruke tid på dette til bransjens og næringens beste.

SPENNENDE ÅR

Bengt Hernings visjon er at absolutt alle bestanddeler i et bygg kan spores digitalt, alt fra malingen på veggen, til sikkerhetsglasset i trappen til materialene i døra.

– Enten kan det være en RFID-brikke (Radiofrekvens ID) som har samlet all informasjon om produktet, eller disse dataene kan være samlet i den elektroniske driftsmanualen til bygget. Disse dataene er da kun lagt inn én gang, er identifisert entydig og det er veldig enkelt å erstatte et produkt med rett produkt når det behovet oppstår, forklarer Herning.                                                                                                                                               

– Hva er det som skal skje det neste året som du er spesielt spent på?

– At entreprenørene melder seg på. At de lærer seg å enten sende fra seg BIM-modellen eller bestiller på en standardisert elektronisk, digital måte. Regneark og telefon er gammeldags! De vet selv at de må industrialisere seg mye mer og planlegge bedre for å møte konkurransen.  Nå har vi møter og dialog med entreprenørene og planlegger blant annet en konferanse for entreprenørene på nyåret, basert på LEAN-tankesettet-i samarbeid med EBA (Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg)

– Hvilke andre forhåpninger har du for arbeidet framover?

 – Det jeg skulle ønske var at Innovasjon Norge og Forskningsrådet kom mer på banen når det gjaldt å støtte de mange utviklingsprosjektene. Digitaliseringen av den norske byggenæringen kan vi eksportere – både kompetansen, kunnskapen og leverandørene. Det er et stort eksportpotensiale i all programvare, arbeidsmetodikk, prosjektledelse med mer som utvikles i den norske byggenæringen nå. Arbeidet som pågår åpner for uante muligheter for å realisere et grønt skifte Det er trist hvis dette arbeidet forsvinner ut av Norge uten at landet får inntekter, avsluttet den glade prisvinneren. 

HELE BEGRUNNELSEN FOR PRISEN

Digitalisering og det grønne skiftet er to områder som vil påvirke hvordan vi planlegger og utfører oppgaver innen bygg- og eiendomsnæringen. Det er et stort potensiale for økt effektivitet og reduserte kostnader ved innføring av digital samhandling.

Bengt Herning og Virke Byggevarehandel har tatt initiativ til og utviklet løsninger for digitalisert samhandling med entreprenører, byggmestere, boligprodusenter og byggevareindustrien. Målet er å effektivisere hele prosessen fra bestilling og merking til levering og dokumentasjon av byggevarer til entreprenørene. Det å vite hvilke produkter som er i bygget vil også forenkle arbeidet med drift og utskifting av komponenter Løsningene er utarbeidet i samarbeid med Byggevareindustrien (BNL), BEAst (Byggbransjens Elektroniska Affärsstandard) i Sverige og GS1. Det er også utviklet felles nordiske EDI meldingsstandarder som enkelt kan tas i bruk av entreprenørene.

Bengt Herning og Virke Byggevarehandel setter standard for en fremtidig digital samhandling med entreprenørene og har gjort dette ved å samarbeide med mange aktører i både inn- og utland. De har kjørt en åpen og inviterende prosess i hele sitt arbeid og basert dette på konkrete mål om kostnadsbesparelser og økt effektivitet i alle ledd. De deler og bruker beste praksis for digital samhandling.

Les mer om virksomheter som har fått Beste Praksis-hammeren tidligere her.