Bygg21 inviterer til innspillsmøter

Bygg21s seks arbeidsgrupper er i gang med å løse oppgavene, slik de er gitt av Bygg21s styre. - Nå er tiden inne for å påvirke dette arbeidet og få din stemme hørt, sier Sverre Tiltnes.

Anbefalingene og løsningene arbeidsgruppene skal levere har potensial til å endre næringen i retning økt produktivitet og rett bærekraftig kvalitet, ifølge Bygg21-lederen.

Arbeidsgruppene er balansert satt sammen og skal representere de sentrale interessentene i prosessene arbeidsgruppenes leveranser vil berøre. Bygg21 ønsker å ha en åpen prosess med mulighet for bred forankring, og inviterer til flere åpne møter hvor arbeidsgruppene vil orientere om sitt arbeid og lytte til innspillene som kommer. Flere av møtene streames live og blir tilgjengelige på nett i kort tid i etterkant av møtene.

Under ser du en oversikt over høstens frokost-, og lunsjmøter, konferanser og andre åpne møter hvor du kan møte representanter for Bygg21 og Bygg21s seks arbeidsgrupper.

Høsten 2017:

28.09. Verdien av godt samspill.

Arbeidsgruppa for samspill i byggeprosjekter orienterer om status i arbeidet. Åpent møte fra 10.30 til 12.00 med etterfølgende lunsj.  Les mer og meld deg på.

18.10. kl 17.00 Bygg Reis Deg. Kvalitetsprinsipper

Arbeidsgruppa for kvalitet og bærekraft orienterer om kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder. Les om arbeidet med kvalitetsprinsippene her og se resten av programmet for Bygg Reis Deg på www.byggreisdeg.no

18.10. Bygg Reis Deg. Orienterings- og innspillsmøte om kompetanseheving.

Arbeidsgruppa for kompetanse som konkurransefortrinn orienterer om sitt arbeid. Tidspunkt kommer.

19.10. Sentralen. Effektive plansaker.

Lunsjmøte med arbeidsgruppa om effektive plansaker i regi av arbeidsgruppa som arbeider med næringens rolle i plan- og byggeprosesser. Lunsj serveres fra kl 11:00. Åpent møte fra 11.45 til 13.30. Påmelding til post@bygg21.no 

8.11 Evolusjon eller REVOLUSJON?

Fem organisasjoner, blant dem Prosjekt Norge og Bygg21, arrangerer konferanse om digitalisering i og av prosjekter. Les mer og meld deg på.

8. og 9.11: Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner arrangerer konferanse ”Fra analoge til digitale bygg”. På Gamle museet i Oslo. Les mer og meld deg på.

22.11 Frokostmøte på Sentralen i Oslo. Digital treveileder.

Bygg21 og informasjonsselskapet Trefokus lanserer en digital veileder for valg av treindustrielle løsninger.  Les om arbeidet her. Påmelding til post@bygg21.no

22.11. Lunsjmøte på Sentralen i Oslo om kostnadsutvikling og kundetilfredshet.

Arbeidsgruppa for kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling inviterer til lunsjmøte fra 11.45 – 13.30, med lunsj fra 11.00. Påmelding til post@bygg21.no.