Bygg21 lanserer nytt rammeverk for stegene i en byggeprosess

Fasenormen "Neste Steg" er en felles referanse som skal samkjøre BAE-næringen.

– Et bygg kan bygges på 100 forskjellige måter, men hvordan gjør man det mest effektivt? Det er problemstillingen vi adresserer med «Neste Steg», sier Sverre Tiltnes, leder av Bygg21.

Bygg21 i partnerskap med Norsk Eiendom, Difi og EBA lanserer fasenormen «Neste Steg». Målet er å samkjøre aktørene i BAE-næringen. Den er et felles rammeverk til støtte for gjennomføringen av byggeprosjekter. NTNU og Prosjekt Norge har stått for utarbeidelse av den nye referansen, med partnerne og Statsbygg i referansegruppen.

– Vi har jevnt over høy kompetanse i norsk byggenæring. Klarer vi å koordinere den enda bedre og motvirke misforståelser, kan vi øke kvaliteten ytterligere, fortsetter han.

Hva er «Neste Steg»?

«Neste Steg» er en felles referanse som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra ide og behov til avvikling.

– «Neste Steg» skal utvikle et effektivt felles språk for bransjen. Denne fasenormen beskriver hvert steg i en byggeprosess hvor beslutninger må spikres og informasjon må overleveres til neste steg. «Neste Steg» ivaretar spesielt godt eiernes, brukernes, utøvendes og det offentliges perspektiv, samt bærekraftens tre pilarer; økonomi, samfunn og miljø, sier Tiltnes.

«NESTE STEG» SKAL ØKE PRODUKTIVITET OG BÆREKRAFT

Norges Bygg-, anlegg- og eiendomsbransje (BAE) er i dag svært fragmentert. I en byggeprosess skal mange ulike parter samarbeide om å lage et produkt. Samtidig ønsker aktørene å jobbe hver for seg på sine egne premisser, med eget rammeverk. Problemet er at disse rammeverkene er ulike, og skaper kommunikasjonsproblemer. Produktiviteten er derfor hemmet av mangelfull og dårlig samhandling.

 – «Neste Steg» tvinger oss til å tenke langsiktig sammen. Byggeprosessen beskrives fra «vugge til grav», ved å se på prosessen fra behovet oppstår til bygget avvikles. Den store fordelen er at vi får et felles språk, sier Tiltnes.

 «Neste Steg» skal benyttes for å beskrive bedriftens eller bedriftenes prosjektmodell og gjennomføring. «Neste Steg» og de tilhørende begrepene kan brukes når man diskuterer oppgaver, ansvar og roller i prosjektgjennomføring. Partene vet dermed hvordan de skal kommunisere, involvere seg og utføre oppgavene. Dersom alle forholder seg til felles beslutninger og definerte roller, vil det redusere antall misforståelser og øke produktiviteten. Aktører fases inn på riktig tidspunkt, premisser bli klarere og leveranser komme til rett tid. Da oppnår man et bedre samspill, lønnsomhet og resultater, og færre feil.

– Dette er en første utgave som nå må prøves ut i praksis før den kan finne sin endelige form. Hensikten med første utgave er å gi næringen et startpunkt og hjelpe aktørene i gang med utprøvingen, sier Tiltnes.

Målet er å gjøre det lettere å avklare hvilken kompetanse som skal fases inn til hvilken tid i byggeprosessen, og slik spare både tid og penger. Rammeverket er ment som en veiledning som åpner for bruk av alle mulige gjennomføringsmodeller. Det er ingen fasit. 

Se fasenormen «Neste Steg» i sin helhet her