Bygg21-lunsj om balanserte spleiselag engasjerte

En fullsatt sal og et kompetent panel diskuterte ”balanserte utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav” på Bygg21s lunsjmøte sist torsdag. –Løser vi denne utfordringen kan vi halvere saksbehandlingstiden i hele landet, fortalte Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Tiltnes åpnet lunsjmøtet med å orientere om utfordringene innenfor plan- og byggesaker. En egen Bygg21-gruppe skal i 2017 levere konkrete initiativ og veiledere med mål om å halvere saksbehandlingstiden i plan- og byggesaker. Gruppen har navnet ”næringens rolle i plan- og byggesaker”. På lunsjmøtet var det spesielt plansaker som ble diskutert og nærmere bestemt: hvordan skaper kommuner og utviklere i fellesskap balanserte, forutsigbare og realiserbare planer.

FULLBOOKET PÅ SENTRALEN

At interessen er stor ble understreket av det gode oppmøtet i Forstanderskapssalen på Sentralen. 

Etter Bygg21-direktør Sverre Tiltnes´innledning, skisserte advokat i BA-HR, Anne Sofie Bjørkolt, noen av de juridiske aspektene og utfordringene for å skape balanserte utbyggingsavtaler.

Etter dette diskuterte et panel, i dialog med salen, beste praksis på området og ideer for å løse det som i mange tilfeller oppleves som en floke.

-Vi trenger gode løsninger slik at vi kan håndtere urbaniseringen av de norske byene. De som har dårlig tid finansierer pålagte tiltak og i disse prosessene finner vi ofte ”gratispassasjerer”, fortalte Bjørkholt.

Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig fremhevet Urban Sjøfront-modellen fra Stavanger som et svært vellykket grep. Der var det størrelsen på tomten som avgjorde hvor store bidrag hver utbygger måtte ut med.

-Siden vi vet at kommunene får rimeligere lån enn private, er det gunstig for alle om kommunene tar utgiftene først og så krever inn grunneierbidrag, mente Gjøvaag.

Det er flere aktører som nå jobber med prosjekter på dette området. Bygg21s egen arbeidsgruppe er  ledet av Thor-Olaf Askjer fra Norsk Eiendom. Norsk Eiendom har utviklet maler og veiledere som kommunene kan ta i bruk for å gjøre prosessene enklere, smidigere og mer effektive.

Fra Oslo var det flere eksempler som ble løftet frem. På Fornebu og i Bjørvika har kommunen og utbyggere jobbet tett sammen og funnet gode løsninger underveis. På Ensjø har kommunen krevd inn bidrag og tatt ansvaret for utbyggingen.

Bygg21 og arbeidsgruppen ”næringens rolle i plan- og byggesaker” jobber nå videre med innspillene. Resultatene vil bli offentliggjort senere i år. Forhåpentlig kan det bidra til den nødvendige tillit og forståelse mellom kommuner og utbyggere, som drastisk vil redusere tiden det tar fra behovet oppstår til bygget er på plass.

Her finner du linkene til Norsk Eiendoms maler for raskere samarbeidsprosesser:

Maler for utbyggingsavtaler: http://bnl.no/politikk-og-analyse/maler/

«Felles løft: Modeller for infrastrukturbidrag»:

http://www.norskeiendom.org/portfolio-items/ny-folder/?portfolioCats=38%2C37