Bygg21: Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

En ny studie av NTNU oppsummerer forskning på beste praksis i prosjektledelse i byggenæringen.

På oppdrag av Bygg21 har NTNU gjennomført en studie av beste praksis i prosjektledelse som oppsummerer forskning på prosjektledelse i byggenæringen fra fem sentrale forskningsmiljøer:

  • Constructing Excellence
  • University of Reading
  • University of California, Berkeley
  • Construction Industry Institute, Austin,
  • NTNU

Studien kartlegger de viktigste driverne og tiltakene som kjennetegner fremragende prosjektledelse. På bakgrunn av funnene foreslår ekspertgruppen bak studien en rekke tiltak for å forbedre prosessene i norsk byggenæring.

Blant tiltakene er samarbeid i verdikjeden ved å legge til rette for langsiktig og strategisk samarbeid, økt trykk på standardisering av byggdetaljløsninger og mer praksisorientert undervisning på alle nivåer i utdanningsløpet som styrker kunnskap om prosjektstyring.

– Studien viser at norsk byggenæring ikke er unik, andre land har tilsvarende utfordringer som i Norge. Videre bekrefter studien at det er et uutnyttet potensial i langsiktig, strategisk samarbeid mellom aktørene i næringen, sier styreleder i Bygg21 Petter Eiken.