Bygg21-pris til NCC

Bygg21 har funnet nok en verdig kandidat til å motta en Beste Praksis-hammer. Prisen ble overrakt til utviklingssjef Christian Hvass i NCC Property Development på Eiendomsutviklingdagene i Larvik nylig. Bygget som ble premiert var Valle Wood på Hovin i Oslo.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet. Dagens trebaserte konsepter gir gode muligheter for å bygge større kontorbygg i tre. Dette er noe NCC og Christian Hvass har utnyttet for å lage et innovativt og bærekraftig bygg på Valle Hovin i Oslo.

NCC bruker limtre og massivtre når de bygger kontorbygget Valle Wood i Oslo. Christian Hvass i NCC Property Development har i lang tid vært en av næringens innovatører, og ledet blant annet Østensjøveien 27 til et internasjonalt forbilde. Christian har vært kompromissløs ved utvikling av Valle Wood. Bygget gjennomføres som et limtre- og massivtrebygg, med en presisjon på 5mm i hele konstruksjonen. Dekkeløsningen med utgangspunkt i massivtre er også innovative. Her bidrar kombinasjon med betong at brann- og lydkrav løses på en hensiktsmessig måte samtidig som trehimlingen beholdes.

Leietakerne vil få glede av treets gode egenskaper for godt og trivelig innemiljø. 

Bygget ivaretar alle funksjonskrav som stilles til et moderne kontorbygg på en fullgod måte. Bygget skal kvalifisere for BREEAM-NOR Exellent. 

Lund+Slaatto Arkitekter har sørget for djerv tre-arkitektur som beriker omgivelsene og blir synlig for alle som kommer til Oslo via E6 fra nord.

Til tross for at dette er ett av de første og største limtre/massivtre kontorbygg i Norden, gjennomføres prosjektet innenfor budsjettert tid og kostnad.

Materialbruken har bidratt til mindre støy, støv og lettere konstruksjoner. Dette har resultert i stor trivsel og lavt sykefravær blant alle på byggeplassen.

Christian Hvass og NCC har satt standard for beste praksis bruk av tre i kontorbygg. Kombinert med den økte produksjonskapasiteten for norske leveranser av massivtre kan Valle Wood sette standard for økt verdiskapning og bærekraft i norske kontorbygg.