Bygg21 setter i gang stafetten applaus-pausen

For å hedre enkeltpersoner som gjør næringen god, har Bygg21 startet stafetten Applaus-pausen.

Bygg21 anerkjenner beste praksis i bygg- og eiendomsbransje og oppmuntrer til industriell gjentagelse av de beste tilgjengelige løsningene og prosessene. 

I første etappe gir styreleder i Bygg21 og Kruse Smith, Sissel Leire, skryt til Jostein Kalsheim i Smedvig Eiendom. 

BEGRUNNELSE

Sissel Leire skriver:

Jeg vil berømme Jostein Kalsheim for god praksis som bidrar til kostnadseffektivitet og økt bærekraft. Som eiendomsdirektør i Smedvig Eiendom, som er lokalisert i Stavanger, er Jostein godt kjent for å være en tydelig og kompetent bestiller. Jostein fortjener anerkjennelse fordi han som byggherre har valgt å stille tydelige krav tidlig i prosessen. Digitalisering og gode arbeidsprosesser, som gir mindre feil og bedre samarbeid, er så viktig for Jostein og Smedvig at han har valgt å snakke høyt om Smedvig sine krav til bruk av VDC (Virtual Design Construction) i alle sine prosjekt.

Dette har ført til innovasjon og har løftet entreprenørbransjen lokalt i Stavanger, slik at den tar inn over seg nye muligheter og faktisk tar mange av disse i bruk. Uten en tydelig byggherre som stiller krav og viser vei, kan endring til nye metoder vise seg vanskelig. Åpenheten og tydeligheten til Jostein er god og inspirerende. Nysgjerrighet på hvordan vi i bransjen stadig kan forbedre oss og å stille krav når det er mulig, er kvaliteter som Jostein Kalsheim er et godt og levende eksempel på.

NESTE ETAPPE

Jostein Smedvig forteller at han ble både glad og stolt over anerkjennelsen fra Sissel Leire. Han sender stafetten av ros videre i neste utgave Bygg21-nyhetene, om tre uker.