Bygg21-signaturen ruler

Fristen for å bli med i det gode selskap går ut 1. desember. Det er fortsatt tid for å signere sammen med de 300 som har signert!

Bygg21 treffer virksomheter over hele landet hele tiden. Det er en enorm kraft i at så mange støtter opp om bruk av beste praksis for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv næring. Målet er at 400 registrerer seg på bygg21signaturen.no innen 1. desember. 

Bygg21signaturen er et frivillig selvpålagt engasjement, som virksomheten selvsagt styrer 100% selv, uten revisjon og oppfølging ut over det en gjør selv. Bygg21 har fortrolig innsyn i hva den enkelte har valgt å gjøre, og er på den måten garantisten for at fellesskapet bak Bygg21signaturene er basert på handling og positive bidrag. 

Bruk av beste praksis er først og fremst nyttig. Det skader heller ikke at kunder og egne ansatte setter pris på virksomheter som vil styrke egen konkurransekraft og samfunnets bærekraft.

Bruk denne unike anledningen til å bekrefte eget engasjement. 2. desember er det for sent.