Bygg21 vil endre næringens møte med myndighetene

Bygg21 er rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og utarbeider nå rapporten Myndighetssamspillet. Rapporten tar for seg utfordringer og muligheter i møtet mellom bygg- og eiendomsnæringen og myndighetene.

Bygg21 har som mål å redusere kostnadene i næringen med 20 prosent i 2020, og samtidig øke bærekraften og kvaliteten i norske byggeprosjekter. Potensialet for å redusere tidsbruk, kostnader og risiko i næringens møte med myndighetene er spesielt stort.

I mandatet til Bygg21 ligger det at Bygg21 skal ”identifisere og vurdere utfordringer som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og næringen, og foreslå mulige løsninger.”

Denne bestillingen følges nå opp i rapporten Myndighetssamspillet, som leveres KMD i begynnelsen av juni. Bygg21 har nedsatt en bredt sammensatt redaksjon for å utarbeide rapporten og redaksjonsarbeidet ledes av rådgiver Christian Joys.

Rapporten identifiserer hvor i næringens møte med plan- og bygningsmyndighetene det ligger størst potensial for et mer effektivt og konstruktivt samspill. Forslagene i denne rapporten vil blant annet, dersom de følges, kunne effektivisere tilgangen til byggeklare tomter i pressområder.

14. juni arrangerer Bygg21 frokostmøte om forslagene som ligger i dette arbeidet. Sentrale beslutningstakere fra myndigheter og næringen vil være tilstede for å diskutere potensialet som ligger i realisering av rådene i rapporten.