Engineer Teaching Apprentices To Use Computerized Lathe

Bygg21 vil ha flere lærlingeplasser

Flere entreprenører bør ta inn lærlinger og bli opplæringsbedrifter. Det er oppfordringen fra Bygg21.

Det er et paradoks i norsk byggenæring. På den ene siden er det et skrikende behov etter flere fagarbeidere. På den annen side vil ikke bedriftene ta i bruke den kompetansen som finnes, og ta inn nødvendige lærlinger.
Hvert år står flere tusen lærlinger uten lærlingeplass. Bare i Telemark og Vestfold sto henholdsvis 300 og 400 lærlinger uten lærlingeplass i 2014. Den manglende viljen til å rekruttere lærlinger sinker tilgangen til nye fagarbeidere.

IKKE VANSKELIG

Mange bedrifter har en forestilling om at det er krevende å ansette lærlinger. Det er det ikke. Selv om man er en liten bedrift, og ikke nødvendigvis kan gi full opplæring i faget, kan man enkelt bli medlem av et opplæringskontor. Opplæringskontoret kan ivareta det fulle opplæringsansvaret og sørge for støtte der bedriften ikke strekker til. Et opplæringskontor er et selskap eller en forening som er registrert i Brønnøysundregisteret og eid av ulike virksomheter, som oftest innen samme bransje. Det kan også være tverrfaglig og eid av virksomheter i ulike bransjer.


Om bedriften har sesongvariasjon i antall oppdrag, kan opplæringskontorene hjelpe til ved å knytte lærlingen til flere medlemsbedrifter. Slik sikrer man at lærlingen får nytte og verdi av tiden mot et fagbrev eller svennebrev. Bedriftene har heller ikke noe krav på seg om å ansette lærlingene de har i bedriften, etter at lærlingetiden er over. Fordelen med å knyttet til seg lærlinger er med andre ord mange, nedsidene få eller ingen.
Det finnes mange eksempler på bedrifter som har hatt svært god nytte av læringer. Se blant annet denne artikkelen i Byggmesteren: http://byggmesteren.as/2015/01/13/satser-pa-og-lykkes-med-unge-tomrere/

VIKTIG FOR ANSEELSEN

Nesten halvparten av elevene som begynner på yrkesfaglig utdanning klarer ikke å fullføre. Mange yrkesfag sliter med dårlig omdømme og synkende søkermasse. Denne trenden er det mulig å snu, men da må yrkeselevene få tilgang til lærlingeplasser.
Bygg21 mener den frivillige lærlingeordningen ikke fungerer godt nok og at det må vurderes sterkere virkemidler. Oslo Kommune og Østfold Fylkeskommune har gått foran og satt krav til antall lærlinger på byggeprosjekter i sine konkurransegrunnlag. Dette har presset flere bedrifter til å investere i lærlinger for å vinne konkurransene og har skapt flere lærlingeplasser.

I januar varslet regjeringen regelendringer for offentlige anskaffelser. Det skal kreves at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud. I tillegg skal det være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet. Bedriftene må ha minst en lærling per oppdrag som de gjør for staten. Det er et forslag Bygg21 ønsker velkommen.

Les mer: 

Hvordan bli en godkjent opplæringsbedrift? (ekstern link)

Hva er lærlingeordningen? (Les mer på Altinn)