Bygg21s første kurssertifikater utdelt

Foto: F.v.: Prosjektleder Bygg21 Fase 2 Tania Wåge Leporowski, Martin Lund og Nils Ivar Nilsen fra Veidekke og administrerende direktør RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, prosjekteier: Fotograf: RIF

De første deltakerne har nå gjennomført Bygg21s kostnadsfrie e-læringskurs. De er dermed sertifisert i de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder.

Kurset gir en innføring i alle bærekrafts-prinsippene og er et kurs for dem som jobber med eller er involvert i planlegging og utvikling av områder og bygg. Det aller første sertifikatet ble utdelt til Nils Ivar Nilsen fra Veidekke, og av de 5 første sertifiserte har Veidekke to medarbeidere, med Martin Lund som nummer fem i rekken. – Bra jobba Veidekke! Det sier noe om en bedrift som satser på bred kompetanse i bærekraft. Vi venter spent på når denne kompetansen blir etterspurt hos byggherrene og byggutviklerne, sier Tania Wåge Leporowski, som er prosjektleder for Bygg21.

Martin Lund har følgende kommentar til kursets innhold: – Kvalitetsprinsippene bidrar til å trygge prosjektets kvalitetsprogram og kvalitetsoppfølgingsplan. For å sikre kostnadseffektivitet, er det viktig å definere ambisjonsnivå og løsninger tidlig i prosessen. Godt samarbeid og forankring mellom byggherre, entreprenør og rådgiver er avgjørende. Byggherren bør også, hvis mulig, trekke bruker med i vurderingen av hvilke kvaliteter prosjektet skal ha. Med to sertifiserte kursdeltakere sender vi stafettpinnen videre til andre aktører i BAE næringen.