Vil utvikle byggenæringen på en bærekraftig måte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) oppdraget med å videreføre Bygg21-arbeidet. – Bygg og anlegg er en veldig viktig næring som sysselsetter ca. 250 000 personer. Det er viktig at arbeidet med bærekraft og lavere kostnader fortsetter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som også har ansvaret for oppfølgingen av FNs…

RIF vil ha flere Bygg21-signaturer

Bygg21 var en dugnad mellom bygg- og eiendomsnæringen og myndighetene som ble avsluttet i vinter. Målet for prosjektet var å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Dugnaden har så langt resultert i flere rapporter og veiledere samt byggelig.no, en webside som har samlet rådene fra Bygg21 i en digital versjon. På byggelig.no…