Bygg21-signaturen ruler

Bygg21 treffer virksomheter over hele landet hele tiden. Det er en enorm kraft i at så mange støtter opp om bruk av beste praksis for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv næring. Målet er at 400 registrerer seg på bygg21signaturen.no innen 1. desember.  Bygg21signaturen er et frivillig selvpålagt engasjement, som virksomheten selvsagt styrer 100% selv, uten revisjon og oppfølging…

Lei av dårlige planer

Nå tar de i bruk Bygg21s veileder «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» og tror den kan fungere som en ny interninstruks på reguleringsplaner, heter det i en pressemelding. – Vi er mange som føler vi stanger i veggen i denne fasen av byggeprosjektet. Det ligger et stort potensial i å få til…

Beste praksis-pris til GS1 Norway

GS1 har tatt initiativ og organisert seg slik at næringen skal kunne ta i bruk de globale og åpne standardene GTIN (Global Trade Item Number) og RFID (Radio Frequency Identification) på en praktisk og formålstjenlig måte. Fremtidens krav til kvalitet, bærekraft, sporbarhet til materialene vi bruker og en effektiv digital byggeprosess krever at det finnes…

Over hundre har signert Bygg21-signaturen

– En god start selv om det gjenstår 300 signaturer, sier direktør Sverre Tiltnes i Bygg21. Bygg21-signaturen er en underskriftskampanje som er åpen for samtlige selskaper i bygge- og eiendomsnæringen. Ved å signere på kampanjen viser aktørene at de vil jobbe med én eller flere av de konkrete tiltakene Bygg21 de siste fire årene har…

– Nå skal vi gjøre Bygg21-tiltakene kjent

– Vi har en omfattende plan for å både gjøre tiltakene kjent og få næringen til å ta dem i bruk, slår en opplagt Sverre Tiltnes, direktør for Bygg21, fast. Han har nå lagt slagplanen for høsten maratonløp for å gjøre Bygg21-arbeidet kjent for næringens aktører over hele landet. Det store arbeidet starter med et…

Beste praksis-pris til Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet har i 100 år representert norske tømrere og bygd yrkesstolhet og kompetanse i tømrerfaget. Foreningen gir i dag bidrag til Nokut-utvalg, slik at tømrerfaget fortsatt skal kunne stå for kvalitet, uansett håndverkerens nasjonalitet. Tømrere har siden de først byggene i tre skapt gode rammer om menneskenes liv! Det har stor betydning at denne tradisjonen…

Beste praksis-pris til StorOslo Eiendom

– Tidligere rustet vi oss på å kunne takle alle utfordringer vi erfaringsmessig vet oppstår i byggeprosjekter. På Meierikvartalet sitter alle seg i samme båt. Nå bruker vi energien på å nå samme mål, sier prosjektlederne Kathinka Lien Augustine og Lars Henrik Manengen i StorOslo Eiendom. Mandag mottok de Bygg21s utmerkelse for beste praksis. –…

Beste praksis-pris til Mest Bygg

– Bygg21s arbeid og anbefalinger med industrialisering av byggeprosjektene viser at det er et stort potensial i å industrialisere og digitalisere mer enn vi gjør i dag. De fleste prosjektene bygges fortsatt som prototyper med nye prosesser, verktøy og løsninger hver gang. Industrialisering handler om å planlegge tidlig hvordan man kan optimalisere prosesser og verktøy…

Bygg21 – et solid fundament for videre utvikling

Det sa OBOS-sjef Daniel Siraj under avslutningen av Byggedagene 4. april i år. Han har selv vært leder av Bygg21s strategiske råd, og deltatt aktivt i den store dugnaden som har engasjert mer enn 100 av bransjens beste hoder til å finne hva som erfaringsmessig skaper best bygg og byggeprosesser. – Når Bygg21 nå er…

– Bygg21s anbefalinger vil redusere byggekostnadene

Hun har stor tro på at rådene og anbefalingene vil virke – dersom næringen følger dem. Dermed er ballen tilbake i næringen. Under overrekkelsen sa styreleder Sissel Leire:  – Bygge- og eiendomsnæringen har potensial for å utvikle enda bedre og mer bærekraftige bygg, og samtidig øke egen verdiskapning med 20 prosent. Oppskriften er bedre samhandling,…