Gi – og du skal få: tillit!

Etter å ha vært flue på veggen i de tre arbeidsgruppene i Bygg21 som nå arbeider for å finne beste praksis innen industrialisering, kompetanse og samhandling i bygge- og eiendomsbransjen, opplever jeg ikke uventet at nøkkelordet også der er tillit.  Det hjelper ikke hvor gode hjelpemidler vi har, hvor faglig kompetente vi er eller hvor…

Bygg21-pris til Os Kommune og NKF

I begrunnelsen for å gi prisen til Aina Tjosås, hennes team og de foresatte i politiske råd og utvalg heter det blant annet at de gjennom effektivt og godt planarbeid har lykkes i å utvikle Os kommunes attraktivitet, utvikling og konkurransekraft ved å kombinere faglig integritet, service og god samhandling. «Et proaktivt planarbeid er bygd…

– Usikkerhet gir store muligheter

Det sa Øyvind Moshagen fra Nye Veier på Bygg21s frokostseminar på Sentralen i Oslo torsdag 6. juni. Temaet var «Styring av risiko og usikkerhet i byggeprosjekter». Moshagen er prosjektleder for utbyggingen av E6 langs Mjøsa og nordover, et prosjekt til en kostnad på 6-9 milliarder kroner. – Gode analyser av usikkerhet ved hele og alle…

Gullhammeren 2018

Bygg21 jakter ikke på feil, men på små og store eksempler på beste praksis innen plan- og byggesaksprosess, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering, digitalisering og kompetanse.    Finalistene vil få en Bygg21-hammer.*) Vinnerne får tildelt Gullhammeren 2018 av kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, under Det Norske Byggemøtet 17.oktober. Hun sier blant annet: «Vi vet at…

Ny digital ordbok: Ord og uttrykk i bygg og eiendom

Ordboka henvender seg først og fremst til bygg – og eiendomsnæringen (BE), og er et åpent, nettbasert oppslagsverk for ord og uttrykk knyttet til byggeprosesser, FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring /Facility Management. En sentral målsetting har vært å skape en felles, entydig forståelse av innholdet i ulike begreper innen næringen.  Målgruppa omfatter alle som har befatning…

Nye Bygg21-rapporter: – Stor sprengkraft i å dele og bruke beste praksis

Bygg21s tre første arbeidsgrupper har det siste året dykket dypt ned i analyser av beste praksis for å finne konkrete løsninger på flere av bransjens største utfordringer. Mandag mottok statsråd Mæland resultatene av arbeidet: Sissel Leire, styreleder i Bygg21, kunne overrekke ni råd og seks rapporter til statsråden. – Rådene omfatter blant annet en egen…

Backegruppen hedret for «beste praksis» av Bygg21

Saken er hentet fra bygg.no.  – Med en erkjennelse av at det vil ta noe tid å nå dette målet har Backe oppmuntret sine ansatte til å komme med enkle digitale forbedringer relatert til behovene ute i prosjektene. Det er ofte forslagene til forbedringer fra de som har skoene på som står seg best over…

Beste praksis – steg for steg

Programmet 15. mars er lagt opp slik at vi følger en moderne byggeprosess steg for steg, der enkle digitale hjelpemidler er satt i system for å gjøre hele prosessen enklere: Fra det første møtet med kunden via byggemelding, planlegging og prosjektering – til innkjøp, produksjon og ferdiggjøring. Alle foredrag vil bli skreddersydd for dette, og…

Proff-selger fra Ski Bygg vant Bygg21-sykkel

Den heldige vinneren er utdannet tømrermester. Han har også erfaring som formann, avdelingsleder og prosjektleder hos flere byggmestere og entreprenører før han for halvannet år siden skiftet side, og ble selger i Ski Byggs proffavdeling. – I denne jobben er det viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer i bransjen. Derfor prøver jeg…

Nytt digitalt verktøy tetter kunnskapshull om bygging i tre

Bygg21 og Trefokus sin nylanserte treveileder er en digital plattform som gir eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivere og andre beslutningstakere i byggeprosjekter svar på viktige spørsmål om bygging i tre. Veilederen tar for seg viktige spørsmål knyttet til blant annet økonomi, bærekraft, brannsikkerhet, byggesystemer, montering, logistikk og andre hensyn som er viktige å være bevisst i startfasen…