– Deling av beste praksis gir konkurransefortrinn

Advokat i BA-HR og Bygg21-styrets nestleder Stig Bech utfordret under Citykonferansen tankegangen om at man skal holde sine arbeidsmetoder hemmelige for å bevare konkurransefortrinn. - Etter mitt syn er det neste bare fordeler med å åpne opp og dele beste praksis, sa Bech.

Beste praksis innen plan- og byggesaksbehandling og effektiv samhandling mellom næring og offentlige myndigheter, var den tematiske rammen da Stig Bech hold sitt innlegg om Bygg21s arbeid under Citykonferansen 16. februar.

Bech argumenterte for å dele sine beste metoder, systemer og rutiner med omverdenen. Kanskje stikk i strid med vedtatte bransjesannheter om at det lønner seg å holde kortene sine tett til brystet.

Som eksempel på hvorfor det lønner seg å åpne opp, reflekterte Bech om hva som skjedde da han og advokatfirmaet BA-HR for 15 år siden bestemte seg for å dele sine viktigste maler med kunder og konkurrenter.

Vår deling tok utgangspunkt i at alle som spør får innsyn i våre generelle maler. Dette gjelder klienter, men også konkurrenter. I tillegg til å formidle informasjon vi allerede hadde, ønsket vi også å videreutvikle malene i åpen dialog med bransjens aktører, f.eks bransjeorganisasjoner som Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund/Forum for Næringsmeglere. En god standard blir enda bedre når den testes mot og videreutvikles i samarbeide med gode advokatkolleger og andre faglige bransjeledere.  

Bech fortalte at flere av kollegaene trodde de var ”stein gærne” som delte alt.

– Det som skjer når du åpner opp og deler, er imidlertid også at du blir en viktigere premissleverandør i diskusjonene om hvordan praksis skal utformes. De som er med å lage malene, rutinene eller standardene, definerer samtidig verktøyene. Gjennom den rollen blir man raskt også en av de aktørene som får mest  erfaring. Det er bedre å ha jobbet med en metode 28 ganger enn to, forklarte Bech.

«SAMMEN SETTER VI STANDARDEN»

Bygg21 arbeider for økt kostnadseffektivitet og bærekraft. Målet er 20% kostnadsreduksjon i 2020. Seks arbeidsgrupper tar for seg ambisjonene og skal i 2017 og 2018 levere konkrete resultater og bidrag innenfor disse seks områdene:

–       Næringens rolle i plan- og byggeprosesser

–       Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling

–       Kvalitet og bærekraft

–       Samhandling i byggeprosjekter

–       Industrialisering av byggeprosjekter

–       Kompetanse som konkurransefortrinn

For å lykkes med ambisjonene, ber gruppene nå om innspill på beste praksis fra hele næringen, for eksempel innen digitalisering, industrialisering, effektiv samhandling og effektive plan- og byggesaksprosesser.

Bygg21 og Bech inviterer bygg- og eiendomssektoren til et dugnadsbasert bransjeløft under mottoet ”Sammen setter vi standarden”.

– Vi oppfordrer de beste hodene til å delta i en skikkelig dugnad og dele sin beste praksis med resten av næringen. Vi skal vise hva som funker ute på arbeidsplassene, i prosjekteringsfasene, i planfasene, og det tror vi gjøres med best legitimitet av bransjens deltagere selv, sa Bech.

Han understrekte at Bygg21 ønsker at alle deler av næringen deltar, åpner opp og bidrar til å sette en ny standard for bærekraft og kostnadseffektivitet.

– Dette gjelder også de store og etablerte systemene som har brukt mye tid og penger på å utvikle gode rutiner og standarder. Selv for de er det hensiktsmessig i en konkurransesammenheng å dele. Vårt motto har alltid vært at å spre informasjon – og samtidig glede seg over at det gir positive konkurransefortrinn, sa Stig Bech før han forklarte hvordan Bygg21 nå tar imot innspill.

Eksempler på beste praksis, fra alle type aktører i hele verdiekjeden i bygg- og eiendomsnæringen, deles på Instagram, Facebook og på mailen post@bygg21.no.

Bygg21s video ”Sammen setter vi standarden” kan ses her.