Digitale tvillinger gjør gråstein til gull

BIM blir nå brukt av «alle». Digitale modeller utveksles via det åpne formatet IFC. Denne reisen har tatt 10 år.

På frokostmøte 9.1, i regi av Bygg21, Statsbygg og Building Smart Norge, var hovedkonklusjonen at praksisen med å lage, berike og bruke digitale tvillinger må skje i langt større tempo enn pioner-arbeidet med BIM og IFC.

En digital tvilling blir det du gjør den til. Om bruken blir avgrenset til digital automatisert byggesaksbehandling, slik myndighetene nå har lagt til rette for, har du laget en digital tvilling.

Anett Andreassen fra Statsbygg erfarer at en digital tvilling gir byggets eier og brukere reduserte kostnader byggets bruksfase. Samtidig har MestBygg, som bygget Statsbyggs digi-bygg Gol Trafikkstasjon, gjort et digitalt løft de aldri vil gå tilbake fra. En forutsetning god kost/nytte er at bestiller vet hva de skal bruke tvillingen til. Byggherrer som skal ha «alt» inn i den digitale kopien får lite igjen for den store regningen dette kravet skaper.

Vi har de digitale løsningene og utvekslingsformatene som skal til for å komme i gang. Vi trenger praktiske løsninger for at håndverker og leverandør kan berike modellen. Modellen må ha en koblingsmotor som holder det hele sammen. 

Så gjenstår det at byggherrer, entreprenører og leverandører øker egen kompetanse og finner en balansert fordeling av kostnader og inntekter som sparker det hele i gang. Å utvikle og berike en digital tvilling alene er umulig.

Se frokostmøtet her: