Fasenorm for plansaker kan gi reguleringsplaner på halve tiden

Bygg21 arrangerte frokostmøte i det gamle bankhvelvet på Sentralen i Oslo. Temaet engasjerte en sal med sentrale og kompetente aktører fra offentlige og private virksomheter.

Bygg21 og arbeidsgruppa ”Næringens rolle i plan- og byggeprosesser” utvikler en egen modell og norm for faseinndeling av plansaker. Fasenormen legger opp til et mer effektivt samspill mellom offentlige myndigheter, private aktører og forslagsstillere. 

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes gikk gjennom forslaget sammen Aina Tjosås, kommunalsjef i Os kommune og Ingrid Skaanes Sørensen fra Advokatfirmaet Kluge som begge deltar i Bygg21s arbeidsgruppe ”Næringens rolle i plan- og byggeprosesser”. Se oversikt over deltagerne fra alle arbeidsgruppene her.

– Dette er en viktig anledning for å komme i åpen dialog om dette arbeidet. Vi har vært gjennom tvil og tro, men landet på noe veldig bra, sa Sverre Tiltnes da han åpnet møtet.

Du kan se en videoppsummering fra arrangementet på våre Facebook-sider eller se opptak fra hele arrangementet her.

Spørsmål til arbeidet kan rettes til post@bygg21.no.