Fasenormen fester seg

Bygg21 er i ferd med å utvikle en web-basert versjon og en veileder for fasenormen Neste Steg. Samtidig har Standard Norge satt i gang et arbeid for å standardisere Neste Steg.

Fasenormen Neste Steg for bygge- og eiendomsprosjekter ble første gang lansert på julaften 2015 av Bygg21 sammen med partnerne Norsk Eiendom, EBA og Difi. NTNU og Prosjekt Norge gjorde utviklingsarbeidet sammen med oppdragsgiverne. Etter testing og bruk har det kun vært behov for noen få justeringer.

I mars 2018 lanserte Bygg21 en egen fasenorm for reguleringsplaner, designet etter samme lest og formet som en beste praksis veileder. Hensikten var blant annet at fasenormen for reguleringsplaner og for byggeprosjekter skal føyes sammen til en felles komplett referanse for alle, fra og med kommuneplanens vedtak åpner for utvikling av byer og steder, til og med byggenes bruk og avvikling. 

Når web-versjonen lanseres tidlig 2019 vil fasenormen Neste Steg bli et solid og dynamisk fundament for økt kunnskap og videreutvikling av hele prosessen som de alle bygge- og eiendomsprosjekter må igjennom, fra første idé om hva kommunen og utbygger vil utvikle stedet til, via de gode konseptene for å dekke behov og etterspørsel, til prosjektering, bygging, overlevering, bruk, drift og gjenbruk. 

Foreløpig finnes fasenormen kun i papir- og PDF-versjon gjennom fasenormen Neste Steg for byggeprosjekter og rapporten «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner». Du kan laste ned PDF-versjonene fra www.bygg21.no eller bestille rapportene ved å sende oss en e-post.

Web-løsningen skal kunne brukes aktivt i reguleringsplanarbeid, eiendomsutvikling og prosjektutvikling, og bidra til økt effektivitet, forutsigbarhet og ikke at vi alle får de bygg og områder vi ønsker og vil trives i. Veilederen skal kunne tjene som felles referanse for dette arbeidet, og bidra til forutsigbar og effektiv struktur for prosess, leveranser og informasjonsflyt. Fasenormen skal også tjenes som veileder og gi tilgang til beste praksis for arbeidsmetoder, digitale hjelpemidler, målemetoder, praktiske eksempler, fagkunnskap og regelverksknytninger. 

– Vårt mål er at fasenormen Neste Steg blir bygg- og eiendomsnæringens felles referanse som binder alle bidragsyterne sammen i en målrettet verdiskapning, fra Kommuneplanens samfunnsperspektiv og «ønske» om utvikling av bebyggelse til bolig og næringsformål og utbyggernes interesser av å gjøre prosjektene gode, lønnsomme og bærekraftige, sier direktør Sverre Tiltnes i Bygg21.

Neste steg fullversjon

Neste steg kortversjon

Neste steg excel-versjon