Fasenormen skal gi bedre lønnsomhet

Den nye fasenormen for bygg- og anleggsbransjen har som mål å bedre samspillet mellom aktørene.

– Bedre kommunikasjon vil gi færre feil og misforståelser, og dermed bedre lønnsomhet, sier professor Ole Jonny Klakegg, som er leder for BAE-programmet, Prosjekt Norge.

Fasenormen er et rammeverk som beskriver de ulike steg prosjektene må igjennom. Helt nytt er at normen beskriver fire perspektiver: Eierperspektivet, brukerperspektivet, utførerperspektivet og samfunnsperspektivet. I denne videoen forteller Klakegg mer om hva den nye normen går ut på.