FoU-løft i byggenæringen

BIA lyser ut 430 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Forskningsprogrammet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet. BIA er en åpen konkurransearena og prosjektene er initiert av næringslivet. Utlysningen er en del av de 900 millionene Forskningsrådet lyser ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Søknadsfristen er 14. oktober 2015.

Relevante innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet har gitt signaler om utfordringer som er listet i Bygg21-strategien «Sammen bygger vi framtiden» kan egne seg som tema for innovasjonsprosjekter. Dette gjelder for eksempel utfordringer knyttet til eiendomsøkonomi, verdiskapende samspill, funksjonelle og tilpassingsdyktige bygg med mer.

For å komme i betraktning for finansiering fra BIA, må følgende være innfridd:

  • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften.
  • Prosjektet skal ha minst en samarbeidspartner som er etablert med forsknings- eller næringsvirksomhet i Norge. Partneren skal ha en tydelig rolle i prosjektet.
  • FoU-utfordringene i prosjektet er slik at søker vil ha behov for samarbeid med eksternt FoU-miljø (universitets- og høgskolesektoren og/eller instituttsektoren)
  • Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet skal være slik at prosjektet kan få positive effekter også for andre bedrifter enn søker. Hver enkelt partner skal ha en velbegrunnet rolle i prosjektet.

Vurdering av skisse

For de som ønsker det, er det mulig å sende inn en skisse til søknaden som Forskningsrådet vil gi tilbakemelding på. Frist for innsending av skisse er 19. august.

For mer informasjon om BIA, kontakt seniorrådgiver Svein Erik Moen i Norges forskningsråd, sem@rcn.no eller telefon +47 911 57 219.

Se Norges forskningsråd for mer informasjon om utlysningen