Allerede nominerte

 • Møre og Romsdal fylkeskommune, bygg- og eigedomstenester: Byggherreverktøy
 • Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF: Deichman Bjørvika
 • NTNU og SINTEF: ZEB-laboratoriet
 • Entra: Kristian August gate 13
 • Imerso AS: Scanning av bygg anlegg mens det bygges
 • Bodø kommune: Verdens smarteste by.
 • Elverum kommune: Veien til Ydalir
 • OSU og AF Gruppen: Dronninglunden felt B2 og B6a i Bjørvika
 • Hundholmen Byutvikling: Bodø Innovation Gate
 • Lillestrøm kommune og Norconsult: Visjonsbok – reguleringsplan for en ny skole
 • Skanska Commercial Development og Skanska Norge: Parallell
 • Betongsentrum AS: Betong på nett
 • Betongpark: Veldig mye forskjellig , med aktivisering av mennesker pp forskjellige måter
 • POB AS: Byggeprosjekt 858 Cosmos
 • Elverum kommune: Håndbok for prosjekteierstyring