Gi – og du skal få: tillit!

Du merker det på jobben, i heimen, blant venner og bekjente. Det står til og med i Bibelen og Koranen, og direkte eller indirekte i de fleste bøker. Over alt hvor mennesker ferdes eller er omtalt, handler det om tillit – eller mistillit. Kall det også gjerne tro eller vantro.

Etter å ha vært flue på veggen i de tre arbeidsgruppene i Bygg21 som nå arbeider for å finne beste praksis innen industrialisering, kompetanse og samhandling i bygge- og eiendomsbransjen, opplever jeg ikke uventet at nøkkelordet også der er tillit. 

Det hjelper ikke hvor gode hjelpemidler vi har, hvor faglig kompetente vi er eller hvor ofte vi har snakket om betydningen av god kommunikasjon, hvis vi ikke føler at vi kan stole på dem vi skal samarbeide med. 

Tillit er et av honnørordene vi ofte omgir oss med. Men ofte kommer vi ikke lenger enn hovedpersonen i Ernest Hemingways berømte roman The Sun also rises som på norsk fikk tittelen Og solen går sin gang. Etter en turbulent ferietur sier kjæresten hans: «Tenk hvor deilig vi to kunne hatt det!» Han svarer: «Ja, er ikke det deilig å tenke på.»

Men hvordan oppstår tillit? 

Under oppbyggingen av den norske velferdsstaten var mottoet at vi skulle yte etter evne og få etter behov. For noen er dette snudd. Rettigheter er blitt til krav. Ting vi tidligere måtte kjempe for å få, mottar vi nå med den største selvfølge. De fleste jobber likevel mye og hardt. Men hvor ofte tenker vi på om det vi gjør faktisk er til gavn for andre – uten å kalkulere inn egne fordeler?

Tillit er ikke noe vi kan kreve. Det oppstår heller ikke av seg selv. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til. Så langt i livet kjenner jeg bare én oppskrift for hvordan det kan skje: Vi må selv våge å vise tillit overfor dem vi ønsker å oppnå tillit hos. Det gjør vi best ved å være den som tar initiativet til å gi – uten straks å kreve noe tilbake. 

Kanskje handler det først og fremst om åpenhet: «Se her, dette er alle våre bidrag til at dette skal bli et vellykket prosjekt! Er det noe mer vi kan bidra med?»

Slik kan det også bli en strålende ferie. God sommer! 

Jon Gangdal

Kommunikasjonsrådgiver Bygg21