Halvårsrapport fra en vital dugnad

Bygg21s halvårsrapport er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). – Styret har mobilisert. Vi har organisert oss for å løse utfordringene i mandatet, sier styreleder Sissel Leire.

83 tillitsmenn- og kvinner har tatt medansvar for tidenes dugnad. Dette nettverket av kloke hoder fra næringen og dens venner vil drive en involverende og åpen dugnad innenfor mandatets seks leveranseområder. Les hvordan her.

Først ut er arbeidsgruppene:

  • Næringens rolle i plan- og byggesaker, ledet av Thor Olaf Askjer (les intervju)
  • Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling, ledet av Kari Sandberg (les intervju)
  • Kvalitet og bærekraft, ledet av Katharina Bramslev (les intervju)

Disse arbeidsgruppene skal levere sine forslag i 2017.

I første halvår 2017 er det levert spennende resultater som NTNUs innspill til ny fasenorm for reguleringsplaner, norsk bruk av verdensledende benchmark av byggeprosjektenes effektivitet, rapporten ”Bygningers verdiskapning”, nytt eier- og forvalterforum er etablert, kommunal bestillerkompetanse skyter fart med mer. Les hele rapporten her.

Til tross for mobilisering er det mange som ikke kjenner Bygg21 ved utgangen av 2017 selv om interessen er stor. Mange ønsker å ta del i arbeidet med å redusere kostnadsnivået med 20 prosent og bygge bærekraftig. Regionene setter Bygg21 på agendaen. I 2018 og 2019 skal resultatene leveres på løpende bånd.

Bygg21 mottar mandat for arbeidet fra KMD og rapporterer hvert halvår.