Jan Tore Sanner på kurs

Statsråden twitret om årets hyggeligste kurs forkledd som julekalender.

Jan Tore Sanner twitrer om årets hyggeligste kurs som handler om fasenormen Neste Steg. Neste Steg lanseres 24.12.2016 som bygg og eiendomsnæringens viktigste referanse for sømløs og effektiv gjennomføring av bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Fasenormen Neste Steg er utviklet av NTNU for Bygg21, Norsk Eiendom, EBA og Difi. Julekalenderen «Reisen til byggestjernen» er et nanokurs i målstyrt prosjektutvikling, kjennetegnet «levert som lovet» og presise vekslinger i utviklingsprosessen.