Kastet ut papirene og økte omsetningen

Daglig leder Jon-Olav Sigvartsen kastet ut alle papirene i bedriften sin Norgeshus JOS Bygg, og erstattet dem med nettbrett og servere. Resultatet var en omsetningsvekst på 60 prosent.

På et byggefelt nord for Gardermoen står tømrerbas Anders T. Haarberg og glor på en iPad. Han sjekker de siste endringene på byggetegningene. Sammen med kollega Emil Bråten er han i ferd med å sette opp en enebolig for Norgeshus JOS Bygg. Det skal bli to etasjer med utsikt over Øvre Romerike.

– Her på iPaden ligger tegninger, tekniske beskrivelser og all kontaktinformasjon til leverandører og prosjektledere, sier Anders.

– Om noe er galt kan jeg kontakte alle leverandører direkte. Tegninger oppdateres automatisk fra kontoret. Med den digitale omleggingen jobber vi mye raskere enn før, forklarer han.

VEKST PÅ 60 PROSENT

Norgeshus JOS Bygg er den første bedriften i landet som har tatt i bruk det digitale konseptet. På kontoret til daglig leder Jon-Olav Sigvartsen står to hyller gapende tomme for papir.

– Det er vel bare toalettpapiret vi ikke har fått orden på enda, ler han.

– Alt som var i permer før, er skannet og lagret digitalt, sier han. I over ett år hadde de en egen mann ansatt til bare å drive systemoppgradering. Alle ting som ikke fungerte underveis, ble rapportert inn. I dag driver to prosjektledere 10 ulike byggeprosjekt av gange.

Det hadde ikke vært mulig for to år siden.

– Før omleggingen i 2010 hadde vi en omsetning på 18 millioner kroner. Siden den gang har vi tredoblet omsetningen, sier Sigvartsen. Fra 2013 til 2014 økte omsetningen igjen med 60 prosent, uten at bedriften trengte å ansette flere folk. Nøkkelen til suksessen ligger i planleggingsfasen.

SPARER TID

Mange snakker om hvor lønnsomt det kan være å digitalisere. Men få har gjort en så grundig jobb som Norgeshus JOS Bygg. Løsningen deres har vært en digital sky som alle i bedriften har tilgang til. I skyen legges alle spesifikasjoner, tegninger og opplysninger knyttet til alle byggeprosjekt. Byggeleder kan huke av for hvem som har tilgang til hvilke dokument. Endringer på tegninger eller andre ting, vil umiddelbart være tilgjengelig for de som jobber på byggeplassen.

– Årsaken til at vi kan administrere flere prosjekt uten å ansette flere folk skyldes at bygglederen ikke trenger å ringe inn til kontoret hele tiden. De kan kontakte leverandører og elektrikere direkte, forklarer Sigvartsen. I dag fungerer systemet godt. Men JOS Bygg-sjefen legger ikke skjul på at det har vært tidkrevende å utvikle.

– Flere ganger har det vært fristende å falle tilbake til det gamle systemet. I 2012 funket det ikke overhodet. Vi har brukt to år på å utvikle dette, forklarer han. I den perioden har firmaet også utviklet profesjonelle dataplattformer mot kunden. Konsekvensen har vært spart tid og høyere produktivitet.

– Vi har brukt tid, for å spare tid, og vi har brukt penger for å spare penger, sier Sigvartsen. Antall byggefeil er redusert, byggetiden er gått ned.

– Det at byggeprosessen er digitalisert gjør det lettere å planlegge, forklarer han.

ROS FRA DIREKTORATET

Sigvartsen får ros for sitt initiativ fra Morten Lie, som er direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

– Effekten av å digitalisere byggebransjen kan ikke undervurderes, sier Lie. Han mener Sigvartsens initiativ er til inspirasjn for hele bransjen. I 2014 framla direktoratet en ny strategi for digitalisering av hele byggebransjen. ByggNett heter strategien som har som mål å effektivisere byggenæringen. Gjennom digitalisering skal DiBK bidra til enklere og mer effektive byggeprosesser og større forutsigbarhet og innovasjon i byggsektoren. Arbeidet utføres i samarbeid med IKT-leverandører, Bygg21, andre myndigheter, kommuner og byggenæringen.

– ByggNett er ikke ett statlig IT-prosjekt – men en strategi som vil inneholde en rekke private og offentlige prosjekter med et felles mål, sier Lie. Det betyr ulike løsninger for ulike bedrifter.

Foreløpig er Norgeshus JOS Bygg relativt alene om sin løsning. Men Sigvartsen er ikke i tvil om at både private og offentlige aktører vil komme etter.

– Det har jo vært uvant. Det å krølle sammen en signert kontrakt og kaste den i søpla. Han tar en pause før han fortsetter: Jeg biter meg i tunga hver gang.

På byggeplassen nord for Gardermoen er Anders T. Haarberg i gang med dagens arbeid. Han har nærmest forbud mot å ringe inn til hovedkontoret til JOS Bygg.

– Med de nye digitale løsningene trenger jeg heller ikke å gjøre det. Nå kan jeg ta direkte kontakt med leverandørene, noe som sparer meg for masse tid, forklarer han. Snøen laver ned over byggeplassen. Kollega og tømrer Emil Bråten feier vekk snø så godt han kan. Her er det naturkreftene heller enn papirene som setter begrensingene.

Det digitale systemet er utviklet av Norgeshus AS.

Jon-Olav Sigvartsen ble i mars utnevnt av regjeringen til å sitte i Bygg21s nye styre.

Les mer om Norgeshus JOS-Bygg

Les mer om ByggNett-strategien