– Kommunene kan gjøre jobben enklere for seg selv

– Hvorfor skal Kommune-Norge få gratis eksempler på beste byggherrepraksis når de ikke evner å ta dem i bruk?

Med noen svært hederlige unntak, verken bestiller eller tilrettelegger kommuner og fylkeskommuner for at Bygg21-verktøy og anbefalinger tas i bruk i sine prosjekter. De gjør altså byggherrejobben unødig vanskeligere for seg selv.

Dette skriver prosjektleder Tania Leporowski i Bygg21 Fase 2 om i en kronikk i Kommunal Rapport.

Les hele kronikken her.