Kunnskapsstudie om ”bygningers verdiskapning”

ÅF Engineering, NTNU og tegn_3 har på oppdrag fra Bygg21 gjennomført et dypdykk i hvordan formålsbygninger skaper verdi for eier, brukere og samfunn. Nå er studien ferdig og resultatet fra arbeidet kan leses i rapporten ”Bygningers verdiskapning”.

– Endelig har vi en samling av nasjonale og internasjonale kunnskapskilder om hva som gir bygget verdi, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Bygg21-strategien ”Sammen bygger vi fremtiden” anslår potensialet for økt verdiskapning i bygningsmassen å være opp mot 10%.

– Tenk da hvor stor del av nasjonalproduktet som skapes i bygg. Det er vi i bygg og eiendomsnæringen som sitter med løsningene, fortsetter Tiltnes.

KUNNSKAPSGRUNNLAG

Formålet med rapporten har vært å samle et kunnskapsgrunnlag som i siste ende vil gjøre det enklere for næring og myndigheter å utvikle bygg med varige verdier for både eiere, brukere og samfunnet.

– Etterrettelig kunnskap om verdiskapende egenskaper effektiviserer næringens og myndighetenes kvalitetsarbeid, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes. 

Bygg21s arbeidsgruppe ”Kvalitet og bærekraft” bruker nå rapporten i sitt oppdrag med å fremme bærekraftige kvaliteter, blant annet som grunnlag for utviklingen av guidende kvalitetsprinsipper for bygg og områder.

Rapporten er basert på et litteratursøk for å kartlegge hva bygningers verdi innebærer for brukere, eier og samfunnet. Forfatterne har en bred faglig bakgrunn og har brukt sine ulike innfallsvinkler for å gi et nyansert bilde av hvordan bygninger skaper verdi for ulike aktører.

– Som med alt Bygg21 foretar seg er målet å redusere kostnader og øke kvaliteten i bygg- og eiendomsnæringens leveranser til eiere, brukere og samfunnet. Med en kunnskapsbasert inngang til arbeidet med kvaliteter, blir jobben med å skape bygg av høy verdi enklere for både næringen og myndighetene, avslutter Bygg21s direktør Sverre Tiltnes.

Les rapporten her