Lager treningsleir for landets byggeiere

Bygg21 har bidratt til en samling av landets største byggeiere i det nye ”Forum for eiere og forvaltere”. Aldri før har så mange av landets ledende byggeiere- og forvaltere vært samlet om å gjøre hverandre til bedre bestillere.

Forumet ble opprinnelig opprettet i 2013 av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for å etablere en dialog med eier- og forvalterorganisasjonene i forbindelse med utvikling av regelverk og virkemidler. Etter tre år som forum med ledelse og sekretariat hos DiBK etablerte forumet seg i 2016 med eget sekretariat og styre. Styret består av ledere fra noen av landets største og viktigste

byggeiere- og forvaltere, blant dem Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Norges Boligbyggelag (NBBL).

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes mener det er strategisk viktig for samfunnet og byggebransjen å heve bestillerkompetansen i næringen. Han mener forumet vil bli et viktig fellesskap for bygg- og eiendomsnæringen i arbeidet med å nå målsetninger om kostnadsreduksjon og økt bærekraftig kvalitet.

– Dette er et fantastisk flott fellesskap. Vårt perspektiv er at det er investor og entreprenører som setter premissene i byggeprosjekter. Når disse blir gode sammen er det om å gjøre for leverandørene å være forberedt. Velkommen til treningsleir for landets byggeiere, sier Tiltnes entusiastisk. 

Medlemmene i forumet representerer de som eier, forvalter og utvikler private og offentlige næringsbygg og boliger i Norge.

For å komme i kontakt med sekretariatet, ta kontakt med fredrik.horjen@kommunalteknikk.no.

Under ses oversikten over virksomheter som er medlemmer i Eier- og forvalterforumet.

Organisasjoner:

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Huseiernes Landsforbund

NBBL

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA)

NHO

Sykehusbygg

Norsk Eiendom (NE)

Finans Norge (FNO)

Norges bygg og eiendomsforening (NBEF)

Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF)

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Statsbygg

Grønn Byggallianse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse

Forsvarsbygg

Nettverk for Næringseiendom

Bygg21

Deltagende Myndigheter:

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for forvalting og IKT (Difi)

Styret:

NE

Forsvarsbygg

NBBL

Sekretariat:

Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

NKF bygg og eiendom er representert v/styreleder Jan-Egil Clausen