Lei av dårlige planer

Selvaag Bolig er lei av ineffektive reguleringsprosesser og har over tid jobbet med å tilpasse egen interninstruks til en mer samspillsorientert prosess.

Nå tar de i bruk Bygg21s veileder «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» og tror den kan fungere som en ny interninstruks på reguleringsplaner, heter det i en pressemelding.

– Vi er mange som føler vi stanger i veggen i denne fasen av byggeprosjektet. Det ligger et stort potensial i å få til bedre samspill mellom private aktører og offentlige myndigheter, men det er krevende å ta ut, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig.

De opplever at prosessen går tregt og at reguleringsplanen ikke alltid blir så bra som den burde være.

– En konsekvens er selvfølgelig lavere lønnsomhet i det helhetlige byggeprosjektet, men det viktigste er at vi har et samfunnsoppdrag å løse. Vi må sette opp flere boliger som får folk inn på markedet, og i dag bygges det for tregt, påpeker han.

Selvaag Bolig er blant flere aktører som ser etter nye måter å gjøre driften mer lønnsom på. Norge er blant de dårligste landene i Europa når det gjelder byggekostnader, og til tross for at bransjen sysselsetter flere enn 250.000 personer og omsetter for 200 milliarder årlig, sitter entreprenørene igjen med lite eller ingen overskudd. Hver uke går flere bedrifter konkurs.

Med dette bakteppet ble Bygg21 ble etablert. I fem år har over 100 representanter fra  norsk bygg- og eiendomsnæring samlet inn beste praksis og egne erfaringer til hvordan byggenæringen kan bli billigere, raskere og mer bærekraftig. Arbeidet har resultert i 12 veiledere som tar for seg alle faser av en byggeprosess. Blant disse er den Selvaag nå tar i bruk.  

– Det er veldig bra at Selvaag implementerer veilederen, de er en av Norges fremste og mest lønnsomme boligutviklere og fungerer som et godt eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen, sier direktør Sverre Tiltnes i Bygg21.

Denne veilederen baserer seg blant annet på flytskjemaet til Norsk Eiendom, og handler i stor grad om bedre samspill mellom byggaktøren og det offentlige. 

– Reguleringsplanarbeid er et lagspill og per i dag er tilliten mellom private aktører og offentlige instanser relativt lav. Dette hindrer effektiviteten og resulterer noen ganger i at planene ikke blir gode nok. Målet med å implementere veilederen er at vi skal bruke mer tid helt i begynnelsen på sammen å bli enige om felles mål. Det høres kanskje selvsagt ut, men det er ikke slik det har vært gjort, påpeker Thorsen. 

Han håper flere aktører, spesielt også offentlige, slutter opp om Bygg21 og følge en eller flere av deres anbefalinger. 

– Vi jobber på tvers av mange kommuner, og tror det hadde vært veldig bra om dette kunne fungert som en felles mal. Det vil gjøre prosessene mer forutsigbare og effektive over hele landet, og forhåpentligvis også føre til bedre planer og større lønnsomhet, slutter han.