Lisa Johansen får ros i applaus-pausen

Rune Haugen i entreprenørkonsernet Consto Midt-Norge sender applausen videre til en nysgjerrig og handlekraftig prosjektleder hos eiendomsaktøren E. C. Dahls Eiendom.

For å hedre enkeltpersoner som gjør næringen god har Bygg21 startet stafetten applaus-pausen hvor én person i bygg- og eiendomsnæringen gir honnør til en annen som på profesjonelt og vennlig vis bidrar til økt kostnadseffektivitet og bærekraftig kvalitet. Denne applaus-pausen har nå kommet til Lisa Johansen i E. C. Dahls Eiendom i Trondheim – et selskap som ble etablert gjennom en fisjon i E. C. Dahls bryggeri. Selskapets strategi er å være en langsiktig eiendomsaktør og partner for privat næringsliv og offentlige virksomheter i bykjernen i Trondheim. 

Rune Haugen i CONSTO gir følgende begrunnelse for hvorfor han sender applausen videre til nettopp Lisa Johansen: 

Begrunnelse

Lisa Johansen er prosjektleder hos E. C. Dahls Eiendom – en av Trøndelags største eiendomsbesittere og utviklere. Lisa fremstår som en profesjonell prosjektleder, med gode egenskaper til å få riktig kvalitet til riktig pris.

Lisa er nysgjerrig og ikke redd for å ta i bruk ny teknologi eller nye produkter i prosjektene sine. Som prosjektleder hos E. C. Dahls Eiendom er Lisa opptatt av kostnadene gjennom hele byggets levetid. Det er ikke bare kostnaden ved å få ting bygget som betyr noe – valg av løsninger tuftes på beslutningsgrunnlag der drift- og vedlikeholdskostnader i byggets levetid også er tatt med i beregningene for hva som er best prosjektøkonomi. Lisa viser handlekraft overfor entreprenør og leietakere i forhold til at beslutninger tas til rett tid for å holde flyt i prosjektene.

Consto oppfatter Lisa Johansen og E. C Dahls Eiendom som en fremoverlent samarbeidspartner og oppdragsgiver som er nysgjerrig på nye teknologier og løsninger og som tenker helhetlig om økonomi i hele byggets levetid.

Lisa Johansen har med glede mottatt stafettpinnen og sender den neste videre til en person i Lofoten.

Bygg21 gratulerer med honnøren.

Har du tips til personer eller virksomheter som representerer beste praksis og fortjener anerkjennelse?

Send ditt tips til post@bygg21.no.