– Mest stolt når vi klarer å skape verdier som et kollektiv

Konserndirektør Bård Frydenlund i AF Gruppen leder Bygg21s arbeidsgruppe ”Kompetanse som konkurransefortrinn”. – Min viktigste kompetanse er evnen til å forstå en persons egenskaper og sette sammen gode team, forteller han.

Bård Frydenlund er i gang med å lede en arbeidsgruppe som på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gjøre det enklere å etterspørre og dokumentere fagkompetanse i byggeprosjekter.

– I dag finnes det ingen enhetlig og systematisk måte å etterspørre kompetanse på. Det skal denne gruppa gjøre noe med, forteller Bård Frydenlund fra et møterom på Helsfyr i Oslo hos AF Gruppen.

Helt konkret skal Bygg21 gjennom arbeidsgruppa levere en metode som gjør det enklere for leverandører å dokumentere selskapets og egne arbeideres kompetanse og erfaring og samtidig gjør det enkelt å etterspørre fagkompetanse i byggeprosjekter.

– To viktige suksesskriterier for arbeidet er at det oppfattes som enkelt å forstå for alle parter og at leverandører og ansatte opplever systemet som rettferdig, sier Frydenlund.

Selv har han en lang, og godt dokumentert, karriere bak seg fra næringen med erfaring fra store bygg- og anleggsprosjekter i hele landet. Siden 2000 har han arbeidet i AF Gruppen og i dag sitter han i konsernledelsen og har ansvar for ”Bygg Sør-Vest” og for HR-avdelingen i det store entreprenør- og industrikonsernet.

 PERSONLIGHET

Selv mener han personlighet er en undervurdert faktor når man skal vurdere kompetanse.

– Personlighet er og en form for kompetanse. Det er ikke bare fagkompetanse det er snakk om. Man må ha personligheter som kan utfylle hverandre. I et prosjekt kan du ha to personer med nøyaktig samme fagbakgrunn, men som gjør hverandre gode ved at de har ulike og utfyllende personligheter. For eksempel ved at én er veldig god til å planlegge, mens en annen er veldig god til å gjennomføre, forklarer direktøren.

Bård Frydenlund er utdannet diplomøkonom med ”Master of Management”-grad fra BI, men startet utdanningsløpet med å snuse på en ganske annen type virksomhet.

– Jeg tok førsteavdeling juss først og hadde en tanke om at det skulle bli min bane. Men jeg oppdaga etter halvannen måned at jeg hadde bomma. Det var for kjedelig for meg. Jeg fant ikke interessen i det.

Likevel fullførte han årsstudiet og kan dermed dokumentere noe jurdisk kompetanse. I tillegg til det han har bygget opp av erfaring i sin karriere.

Etter å ha fullført studier på BI startet karrieren for Frydenlund i Statkraft Anlegg. Her var han med på utbyggingen av to store demninger ved Svartisen Nordland, i nærheten av hans hjemtrakter ved Glomfjorden. 

PRIS ELLER KOMPETANSE?

Nå som han skal lede Bygg21s arbeidsgruppe som skal gjøre det enklere å etterspørre kompetanse i byggeprosjekter, reflekterer han over noen av utfordringene både kunder og leverandører i næringen i dag møter på – som følge av en globalisert verden.

– Bransjen har blitt påvirket av ufaglært arbeidskraft og mange kunder er ofte mest opptatt av pris. Det er dermed blitt krevende å premiere kompetanse på en objektivt god måte. Hvis det er sånn, for å sette det på spissen, at en taxisjåfør fra Polen kan komme hit med en hammer og sag og bli verdsatt likt med en norsk fagarbeider, da er det noe som er feil, sier han engasjert.

Arbeidsgruppa er nå i gang med å finne beste praksis internasjonalt, og i andre industrier, for dokumentasjon av egen kompetanse. Metoden gruppa vil anbefale skal kunne benyttes for å vurdere både selskap og fagfunksjoner i et prosjekt – fra håndverkere til prosjektleder. 

TEAMET

Hva er hans egen viktigste kompetanse?

– Min egen viktigste kompetanse er å forstå en persons egenskaper og evnen til å sette sammen gode team, hvor personer med ulike personligheter utfyller hverandre. Jeg er aller mest stolt når jeg klarer å legge til rette for at vi skaper verdier som et kollektiv, sier han. 

Arbeidskollektivet han nå leder for Bygg21 består av totalt syv dedikerte fagfolk, inkludert Frydenlund selv. De syv er:

Fagdirektør Steinar Fretheim fra Direktoratet for Byggkvalitet, prosjektdirektør for Digibygg i Statsbygg Jan Myhre, Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad, administrerende direktør i Metier Halvard Kilde, konserndirektør i GK Steinar Holm og Teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen. Arne Malonæs fra Bygg21 er gruppas sekretær. I 2018 skal gruppa levere anbefalingene som har som krav at de skal stå seg over tid og være robuste i forhold til forventet digital utvikling.

– Det er en meget godt sammensatt gruppe og som et kollektiv skal vi klare å levere et stykke arbeid som kan utgjøre en positiv forskjell for hele næringen. Det avgjørende blir i hvilken grad Bygg21 klarer å samordne resultatene fra de ulike arbeidsgruppene, sier Frydenlund optimistisk. 

ANSVAR PÅ RETT PLASS

Nylig utviste politiet 70 personer fra byggeplasser i en koordinert aksjon i fem fylker på Vestlandet og i Midt-Norge. Ifølge politiet hadde de færreste av de som ble tatt kriminelle hensikter, men havnet på ulovlige byggeplasser på grunn av språkvansker og mangel på fagkompetanse.

Frydenlund mener myndighetene har gjort et smart grep når de har lagt mer ansvar på hovedentreprenørene for å hindre useriøse tilstander.

– Det er et ansvar vi ikke hadde før. Vi må nesten drive med politivirksomhet noen ganger. Men det er riktig vei å gå å ansvarliggjøre oss som hovedentreprenør. Hvis vi har med oss en useriøs underentreprenør er det oss det går på.

Konserndirektøren tror også strengere krav kan føre til økt rekruttering.

– Hvis vi får byggherre til å sette denne type krav, kan det føre til mer stolthet i å ha riktig fagbakgrunn. Noe som igjen vil påvirke hvor mange som søker seg til yrket, avslutter han.

Eksempler på beste praksis innenfor dokumentasjon av fagkompetanse, både fra inn- og utland og fra andre næringer enn byggenæringen, kan sendes til gruppesekretær Arne Malonæs – arne@bygg21.no eller til post@bygg21.no

Bygg21 oppfordrer samtidig til bred spredning av eksempler på beste praksis på sine Facebook-sider og på Instagram – merket @Bygg21.