Med benchmarking kan du måle deg mot de beste. Foto: Colourbox

Nå kan du bli best i verden

Er norske byggeprosjekt gode eller dårlige? Med et nytt verktøy for prestasjonsmåling kan norske byggeprosjekt måle seg mot de beste.

Snart kan norsk byggenæring måle krefter med de største og beste internasjonalt. Nylig inngikk Prosjekt Norge og BA2015 et partnerskap med det anerkjente amerikanske forskningsinstituttet Construction Industry Institute (CII) som sikrer norske bedrifter tilgang til det anerkjente prestasjonsmålingsverktøyet 10-10.

– Dette er et stort framskritt for norsk byggenæring, sier senterleder Bjørn Andersen i Prosjekt Norge

– Med dette verktøyet vil norsk byggenæring på en helt ny måte kunne måle seg mot de beste i verden, sier han.

10-10-PROGRAMMET

Dette er 10-10-programmet

  • 10-10 er et verktøy som på en systematisk og helhetlig måte benyttes for å måle hvor godt et prosjekt er gjennomført.
  • Resultatene kan sammenliknes med andre tilsvarende gjennomførte prosjekter.
  • Prosjekter måles innen ulike delområder som ledelse, planlegging, kvalitet, tid, kostnad, HMS m.m.
  • Hensikten er å bli stadig bedre gjennom identifisering og målrettet forbedring av underpresterende delområder.

Gjennom den nye avtalen kan norske entreprenører, rådgivere og byggherrer få tilgang til prosjektopplysninger fra hundrevis av utenlandske byggeprosjekt. Målemetoden er et benchmarkingverktøy som har vært brukt i USA en årrekke. I 10-10—programmet kan byggherren, entreprenøren eller rådgiveren selv legge inn fakta for ti indikatorer om prosjektet de jobber med og subjektive vurderinger av et antall andre spørsmål fordelt på ti områder. Ti samleindikatorer måler prosjektets utvikling, og programmet kan slik brukes både til å måle utvikling i byggeprosessen og til å måle sluttresultatet ut i fra flere indikatorer opp mot tilsvarende prosjekt.

Andersen i Prosjekt Norge har stor tro på det nye måleverktøyet:

– Benchmarking gir inspirasjon, det viser at det er mulig å forbedre seg og gir læring. Programmet viser hva man er god på og hva man ikke er så god på. Det gir fakta og innsikt som bevisstgjør prosjektledelse og organisasjonen, forklarer han.

BYGGENÆRINGEN VIL TESTE

Den norske versjonen av 10-10 programmet er gratis tilgjengelig for partnere i Prosjekt Norge og BA 2015. Alle andre virksomheter kan ta det i bruk mot en avgift på 10.000 kroner per år. Men foreløpig er det ikke mange norske bedrifter som har registrert seg. Rannveig Landet i BNL tror det kan endre seg. For i året som kommer ønsker BNL å kjøre et prosjekt for å teste ut om 10-10-programmet kan være et egnet måleverktøy for hele byggenæringen.

– Mange bedrifter måler sine prestasjoner i dag, men det mangler et felles måleverktøy som kan brukes til å sammenlikne prestasjoner i hele sektorer, sier Landet. Derfor vil BNL anbefale de andre partnerne i Måleprosjektet i felleskap å finne ut om 10-10-programmet kan bli et slikt felles måleverktøy.

– Hvis vi får i gang hovedprosjektet, noe jeg ser som svært sannsynlig, kan bedrifter som ønsker å være med å teste ut 10-10-programmet få hjelp av Måleprosjektet til å teste og implementere systemet, sier Landet. Bygg21 finansierte i vinter et forprosjekt for å utrede mulighetene for å innføre et nytt og bedre system for prestasjonsmåling i norsk BAE-næring. Prosjektgruppen, som besto av representanter fra BNL, NTNU, SINTEF, NSW og Catenda, evaluerte en rekke ulike systemer, og anbefalte uttesting av CIIs 10-10 program i første omgang.

MANGE FORDELER

Prosjekt Norge peker på flere fordeler ved å bruke prestasjonsmålingen 10-10-programmet tilbyr:

  • Man får kunnskap om egne prestasjoner, som gjør det mulig å forstå hva som virker og ikke virker.
  • Man får referansepunkter på hva de beste gjør og hva som er mulig å oppnå.
  • Det kan få en til å åpne øynene: Å lære at et prosjekt i utlandet bygges på 60 prosent av tiden det tar i Norge, kan gi inspirasjon til nye måter å tenke på.
  • Faktabaserte databaser gir datagrunnlag for bedre planlegging av neste prosjekt.
  • Forbedret kommunikasjon og informasjonsflyt.
  • Utvikler en prestasjonsbevisst kultur i egen virksomhet.

Verktøyet har et brukervennlig grensesnitt for prosjektene og for administrator i virksomheten. Benchmarkingen gjennomføres på 30 minutter, og er lett å administrere gjennom en oversiktlig portal.

SLIK FUNGERER DET

I figuren over kan du se hvordan et prosjekt i 10-10-programmet blir rangert på ulike prestasjonsparametere. Fargebåndene angir kvartiler. De 25 prosent beste prosjektene er rangert grønt, de 25 prosent dårligste rødt. Blått og oransje ligger i midten. Den svarte diamanten plaserer prosjektet på de ulike parameterne som måles, opp mot antallet prosjekter som er sammenliknbare.

VIL DU VITE MER? 

Les mer om benchmarking hos Prosjekt Norge.

Les mer om CII og deres 10-10-program i USA.