– Nå skal vi gjøre Bygg21-tiltakene kjent

Bygge- og eiendomsnæringen har gjennom arbeidet med Bygg21 jobbet frem beste praksis som man håper vil gjøre næringen mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv. Nå starter arbeidet med å gjøre innholdet kjent.

– Vi har en omfattende plan for å både gjøre tiltakene kjent og få næringen til å ta dem i bruk, slår en opplagt Sverre Tiltnes, direktør for Bygg21, fast. Han har nå lagt slagplanen for høsten maratonløp for å gjøre Bygg21-arbeidet kjent for næringens aktører over hele landet. Det store arbeidet starter med et arrangement under Arendalsuka tirsdag 13. august – og avsluttes 4. desember med et avslutningsseminar i Oslo. I mellomtiden skal man ha gjennomført en rekke samlinger og informasjonsmøter fra Stavanger til Tromsø.

– Det ligger et omfattende arbeid foran oss for å gjøren næringens aktører kjent med innholdet som er laget av en samlet bygge- og eiendomsnæring – men dette er et arbeid vi virkelig ser frem til, sier Tiltnes til Byggeindustrien.

– Dette skal blant annet skje gjennom bruk av frokostmøter, regionale samlinger, sosiale og tradisjonelle medier og gjennom en signeringskampanje vil kaller «Bygg21-signaturen», som vil pågå gjennom høsten, legger han til.

Stor jobb
Bygg21 fikk i sin tid følgende oppdrag av regjeringen: Finn løsningene som kan gjøre bygge- og eiendomsnæringen mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv. Siden 2017 har mer enn 100 av næringens representanter, sammen med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, vært med på å definere beste praksis på viktige områder – noe som har resultert i flere rapporter og veiledere. De siste ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i mars.

– Dette er et arbeid hvor hele næringen har engasjert seg – og det vi har svart ut er gjort av næringen og virksomhetene selv – og det vi sammen har levert er beste praksis-eksempler. Dette arbeidet skal rett og slett være en oppsummering av hva som er beste praksis i 2019, påpeker Tiltnes.

Han er optimistisk med tanke på arbeidets videre fremtid i næringen, og har stort håp om at slutt-resultatene vil benyttes.

– Vi har ingen forventninger om at alle skal bruke alt – men at så mange som mulig kan bruke deler av arbeidet som er lagt ned. Dette er ikke noen ny standard som er utarbeidet, men et sett eksempler og beste praksis-samlinger, som skal kunne være en del av en oppskrift på hva man skal huske på fra andre gode og gjennomførte prosjekter. Jeg har ennå ikke møtt noen som ikke kan finne inspirasjon innen dette grunnlaget. Det er bare oppsider ved å bruke beste praksis, sier Tiltnes.

Det som har fått mest fokus og oppmerksomhet fra næringen er arbeidet med relasjonskompetanse.

– Det er mange som har sett på dette. Det å utvikle og sette opp bygg består av samhandling mellom mange aktører. Man skulle tro vi hadde god kompetanse på relasjoner i byggenæringen – men når vi har konkretisert dette, så får vi tilbakemeldinger om at dette er nytt og er noe mange har grepet fatt i, påpeker han

Bygg21-signaturen
Et sentralt ledd i arbeidet med å gjøre resultatene kjent, blir Bygg21signaturen.

– Under Arendalsuka i august starter en digital signeringskampanje der vi utfordrer næringen til å slutte opp om de viktigste anbefalingene. Her signerer man rett og slett for en bedre bygge- og eiendomsnæring. De som signerer må bekrefte at de vil støtte opp om bruk av beste praksis definert av Bygg21 for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring. De skal også oppfordre samarbeidspartnere og underleverandører til å gjøre det samme. Målet er å få 400 signaturer i løpet av høsten, forteller Tiltnes.

For å kunne signerer på avtalen, må virksomhetene ha plukket minst ett handlingspunkt som er signert mellom dem og Bygg21.

– Dette blir en intern sak- og opp til virksomhetene selv å kommunisere hva de ønsker å fokusere ekstra på, sier Tiltnes

Frokostmøter
Andre viktige momenter for høstens arbeid omfatter flere frokostmøter på Sentralen i Oslo.

– Her deler vi gode historier, fortalt av noen av dem som har erfart nytten av å benytte beste praksis. Deltakerne vil få inspirasjon og kunnskap om de gode tiltakene som vil lønne seg for bedriftene og for samfunnet. Dessuten vil vi arrangere regionale seminarer for virksomhetsledere og prosjekt- og oppdragsledere. Seminarene arrangeres av fellesskapet Norsk Eiendom, NKF, EBA, Byggmesterforbundet, RIF, Virke og Bygg21, – med Bygg21 som teknisk arrangør. Disse går av stabelen rekke steder rundt i landet, utdyper Bygg21-direktøren.

4. desember avsluttes lanseringskampanjen og da skal de ha en statistikk som sier hva man har lært av konkretiseringshandlingene – og lage en felles oversikt.

– Vi skal ha et arrangement på Sentralen 4. desember klokken 13-15 – der og da avsluttes Bygg21. Her skal vi kunne vise frem hva som er beste praksis – og at ballen har begynt å rulle. Jeg vet at noen, når den tid kommer, har tatt på seg en støtterolle og bidrar til å jobbe videre med hva som er kommet frem, legger Tiltnes til.