Ny digital ordbok: Ord og uttrykk i bygg og eiendom

Lurer du på hva er opsjonsavtale er? Eller vil du vite mer om livsløpskostnader? Da kan du få hjelp fra den nye, elektroniske ordboka «Ord og uttrykk i bygg og eiendom» som lanseres på Norges bygg- og eiendomskonferanse i Bergen 24. april

Ordboka henvender seg først og fremst til bygg – og eiendomsnæringen (BE), og er et åpent, nettbasert oppslagsverk for ord og uttrykk knyttet til byggeprosesser, FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring /Facility Management. En sentral målsetting har vært å skape en felles, entydig forståelse av innholdet i ulike begreper innen næringen. 

Målgruppa omfatter alle som har befatning med BE – næringen, fra konsulenter og planleggere, leverandører og utførere, jurister, myndigheter og interesseorganisasjoner til studenter, utdannings- og forskningsinstitusjoner. 

I ordboka kan man søke på enkeltord, artikler eller kategorier. Artiklene er utstyrt med kryssreferanser og eksterne lenker som gir utfyllende informasjon. 

Ordsamlingen er en oppdatert og utvidet utgave av «Digital ordbok for eiendomsutvikling» fra Senter for eiendomsfag og «Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning – fasilitetsstyring» som ble utarbeidet av en gruppe fagpersoner fra Norges bygg- og eiendomsforening, NTNU og Multiconsult i 2008. 

Siden starten på 1990 – tallet har fagområdet bygg- og eiendomsforvaltning hatt en rivende utvikling. Dette har ført med seg en rekke nye ord og uttrykk som det er behov å sette inn i en faglig sammenheng og gi presise definisjoner. Bygg21 anser dette som et viktig ledd i arbeidet med å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensial innenfor produktivitet og bærekraft , og har vært en aktiv støttespiller og pådriver i prosessen med å realisere samarbeidsprosjektet. 

Ordsamlingen vil bli fortløpende oppdatert av en redaksjonsgruppe med fagpersoner fra de deltakende partene. Brukerne trekkes også aktivt inn i den videre utviklingen gjennom en tilbakemeldingsfunksjon for kommentarer og innspill. 

Ordboka lanseres på Norges bygg- og eiendomskonferanse i Bergen 24. april 2018.

Nettadressen er: www.byggordboka.no