Styreleder i Bygg21, Sissel Leire og Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland Foto: Byggeindustrien

Nye Bygg21-rapporter: – Stor sprengkraft i å dele og bruke beste praksis

Bygg21 overleverte mandag 19. mars ni råd til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Gjennom å ta i bruk beste praksis vil vi få bedre plan- og byggeprosesser, mer bærekraftige bygg og økt lønnsomhet i næringen.

Bygg21s tre første arbeidsgrupper har det siste året dykket dypt ned i analyser av beste praksis for å finne konkrete løsninger på flere av bransjens største utfordringer.

Mandag mottok statsråd Mæland resultatene av arbeidet: Sissel Leire, styreleder i Bygg21, kunne overrekke ni råd og seks rapporter til statsråden.

– Rådene omfatter blant annet en egen fasenorm for reguleringsplansaker som skal forplikte både utbyggere og myndigheter til raskere og mer forutsigbar saksbehandling. Fordi det ikke finnes et fullstendig statistisk grunnlag for å måle produktivitet i bygg- og eiendomsnæringen, foreslår vi også at fire av de viktigste aktørene innen anlegg, bygg, finans og eiendom etablerer en sammenslutning for å gi et mer fullstendig og realistisk bilde av bransjens produktivitet, kostnader, kundetilfredshet og feil, sier Leire.

– I rådene om bærekraft ber vi myndighetene ta hensyn til bygg- og eiendomsnæringens totale betydning for klimagassregnskapet, inkludert de indirekte utslippene vi bidrar til gjennom vår påvirkning på andre sektorer. Vi anbefaler også å bruke våre ti helhetlige prinsipper for bærekraftige bygg og områder som en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder.

Nå starter implementeringen av resultatene:

– Rådene i rapporten er så spisset at de skal være enkle å ta i bruk både for næringen og myndighetene. Dette vil ta oss viktige steg fremover mot 20 prosent lavere kostnader og ytterligere verdiøkninger for bruker, eier og samfunn. Det er stor sprengkraft i å dele og bruke beste praksis, sier Leire.

Her kan du lese alle rapportene:

Rapporter fra arbeidsgruppen næringens rolle i plan- og byggeprosesser: 

En god start – beste praksis for plan og byggeprosesser

Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner

Rapport fra arbeidsgruppen kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling:

Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling

Rapporter fra arbeidsgruppen kvalitet og bærekraft:

Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp